16. PIES 2024

Oblačne storitve za kritično infrastrukturo

18. in 19. april 2024

Grand Hotel Portorož, Portorož
Prijava na 16. PIES 2024

Prijavljam se kot ...

TEMA OKROGLE MIZE

Izzivi digitalizacije v energetiki

Podjetja v mnogih industrijah so z digitalizacijo poslovanja že dosegla večjo učinkovitost pri operativnem poslovanju, bistveno izboljšala izkušnje strank in pospešila inovacije ter tako obdržala in izboljšala pozicije na trgu. Digitalizacija prodira v vse pore poslovnega in osebnega delovanja, zato je tudi za energetska podjetja postala ključna strategija in ni več samo taktični pristop, po katerem posegajo samo najbolj drzna in inovativna energetska podjetja.

Danes se slovenska energetska podjetja sicer informatizirajo na vseh področjih, mirno pa lahko trdimo, da je večina igralcev na trgu šele na začetku digitalne ere, ki bo celotno industrijo, podjetja in posameznike  v naslednjem obdobju temeljito preoblikovala. Visoke zahteve po digitalizaciji celotnega sektorja postavljajo smernice evropskega zelenega dogovora in posledično novi poslovni modeli, ki jih prinaša povečana penetracija obnovljivih virov, e-mobilnost, trgi fleksibilnosti in energetske skupnosti. Vse to pomeni, da se mora digitalizacija vgraditi v sam DNA poslovanja energetskih podjetij ter postati ena od ključnih strategij poslovanja.

Seveda se kot vsaka druga panoga tudi energetika zaradi pandemije koronavirusa sooča z velikimi spremembami pri svojem delovanju, delu zaposlenih in pripravah načrtov za prihodnost. Dejstvo je, da pandemija pospešuje digitalno preobrazbo nas vseh.  Ali je pri premagovanju ovir pandemije večja uporaba digitalnih tehnologij samo nujno zlo in priložnost za podjetja, ki nastopajo na trgu IT tehnologije, ali je lahko priložnost za kvantni preskok na področju digitalizacije v slovenski energetiki?

Okrogla miza Izzivi digitalizacije v energetiki bo z odličnimi sogovorniki, ki imajo za seboj izkušnje pri digitalizaciji v svojih podjetjih, osvetlila trenutno stanje in vizijo digitalizacije v Slovenski energetiki kakor tudi pasti in izzive s katerimi se naša energetska podjetja na tem področju soočajo. Skupaj bomo iskali odgovore na vprašanja kako zastaviti pravo strategijo digitalizacije in kako se organizirati za učinkovito izvedbo. Dotaknili se bomo ključnih iniciativ, ki so pred slovensko energetiko na področju digitalizacije v naslednjih letih in kako lahko izkoristimo načrtovane investicije za okrevanje evropskih gospodarstev po epidemiji, ki bodo v veliki meri usmerjena v zeleno energijo in digitalizacijo. Ali ima slovenska energetika ustrezne vire in znanja ter kako se morajo podjetja pripraviti na novo digitalno ero, v katero smo kot družba že vstopili?


Voditelj okrogle mize:

Aleš Hvala, Blueprint Energy Solutions

Panelisti:
 1. Aleš Groznik, Ekonomska fakulteta
 2. Ciril Kafol, direktor sektorja za omrežja, Elektro Gorenjska
 3. David Batič, vodja oddelka za razvoj in monitoring trga, Agencija za energijo
 4. Dejan Paravan, GEN-I
 5. Gregor Taljan, Asset Manager & Smart Grids Specialist, Energienetze Steiermark
 6. Matjaž Osvald, izvršni direktor OE obratovanje in razvoj distribucijskega omrežja, Elektro Ljubljana
 7. Uroš Kerin, pomočnik direktorja področja za upravljanje s sredstvi in projekti, Eles
16. PIES 2024

Oblačne storitve za kritično infrastrukturo

V dobi digitalizacije postaja vloga oblačnih storitev ključnega pomena tudi za podjetja kritične infrastrukture, ki se soočajo s hitro rastočimi kompleksnostmi in zahtevami za IT in OT. Te storitve prinašajo ogromen potencial, predvsem z vidika skalabilnosti in fleksibilnosti. Omogočajo hitro prilagajanje IT virov naraščajočim operativnim potrebam in zahtevam, kar je bistveno za sisteme, ki se morajo neprestano prilagajati in razvijati. Oblačne storitve prav tako zagotavljajo učinkovitejše upravljanje podatkov in analitiko, kar omogoča boljše odločanje skozi obdelavo in analizo podatkov, kar je vitalno za monitoring in upravljanje kompleksnih omrežij, kot so energetska.

S cenovnega vidika oblačne storitve zmanjšujejo potrebo po kapitalskih naložbah v infrastrukturo in znižujejo operativne stroške s plačilnimi modeli 'plačaj, kolikor uporabljaš'. To prinaša znatne ekonomske prednosti, saj odpravlja potrebo po drago vzdrževani in nadgrajevani strojni opremi.

Vendar pa oblačne storitve prinašajo tudi tveganja, še posebej s kibernetskega in nacionalno varnostnega vidika. Vprašanja glede varovanja podatkov, skladnosti z zakonodajo in zagotavljanje neprekinjenega delovanja so še posebej pereča. Vodilni ponudniki oblačnih storitev sicer vlagajo velika sredstva v varnostne ukrepe, ki so pogosto precej naprednejši od tistih, ki bi jih podjetje lahko implementiralo samo. Kljub temu je ključno, da podjetja kritične infrastrukture natančno ocenijo svoje potrebe in tveganja ter izberejo oblačne rešitve, ki ustrezajo tako njihovim operativnim zahtevam kot tudi varnostnim standardom.

Ostale preferenčne teme :

Kibernetska varnost, odpornost in obnova po katastrofah: Obravnava naraščajočih groženj kritični infrastrukturi, osredotočanje na varovanje okolij OT, odzivanje na incidente, obveščevalne grožnje in konvergenca varnosti IT in OT. Strategije za izboljšanje odpornosti električnih energetskih sistemov proti naravnim nesrečam, kibernetskim napadom in drugim grožnjam.

Modernizacija omrežja in digitalna transformacija: Razprava o napredku v tehnologiji pametnih omrežij, novih tarifnih sistemih, integraciji obnovljivih virov energije in vlogi analitike podatkov in AI v upravljanju omrežja. Človeški dejavniki in razvoj delovne sile: obravnava pomanjkanja spretnosti, potreb po usposabljanju in človeških dejavnikov pri upravljanju in vzdrževanju vse bolj kompleksnega in digitaliziranega energetskega sistema.

Arhitektura in upravljanje OT in IT omrežij: Oblikovanje omrežij, komunikacijskih protokolov in najboljših praks za zagotavljanje zanesljivosti in učinkovitosti v omrežjih OT in IT znotraj elektroenergetskega sektorja.

Program
 • Kibernetska varnost, odpornost in obnova po katastrofah

  Obravnava naraščajočih groženj kritični infrastrukturi, osredotočanje na varovanje okolij OT, odzivanje na incidente, obveščevalne grožnje in konvergenca varnosti IT in OT. Strategije za izboljšanje odpornosti električnih energetskih sistemov proti naravnim nesrečam, kibernetskim napadom in drugim grožnjam.

 • Modernizacija omrežja in digitalna transformacija

  Razprava o napredku v tehnologiji pametnih omrežij, novih tarifnih sistemih, integraciji obnovljivih virov energije in vlogi analitike podatkov in AI v upravljanju omrežja. Človeški dejavniki in razvoj delovne sile: obravnava pomanjkanja spretnosti, potreb po usposabljanju in človeških dejavnikov pri upravljanju in vzdrževanju vse bolj kompleksnega in digitaliziranega energetskega sistema.

 • Arhitektura in upravljanje OT in IT omrežij

  Oblikovanje omrežij, komunikacijskih protokolov in najboljših praks za zagotavljanje zanesljivosti in učinkovitosti v omrežjih OT in IT znotraj elektroenergetskega sektorja.

16th PIES 2024

Cloud Services for Critical Infrastructure

In the era of digitalization, the role of cloud services is becoming crucial for critical infrastructure companies, which are facing rapidly growing complexities and demands for IT and OT. These services bring enormous potential, especially in terms of scalability and flexibility. They enable the rapid adjustment of IT resources to meet growing operational needs and demands, which is essential for systems that must continuously adapt and evolve. Cloud services also provide more efficient data management and analytics, enabling better decision-making through data processing and analysis, which is vital for monitoring and managing complex networks such as power systems.

From a cost perspective, cloud services reduce the need for capital investment in infrastructure and lower operational costs with 'pay-as-you-go' models. This brings significant economic advantages, as it eliminates the need for expensive maintenance and upgrades of hardware.

However, cloud services also bring risks, especially from a cybersecurity and national security perspective. Issues concerning data protection, compliance with legislation, and ensuring uninterrupted operations are particularly pressing. Leading cloud service providers invest heavily in security measures, which are often much more advanced than those a company could implement on its own. Nevertheless, it is crucial for critical infrastructure companies to carefully assess their needs and risks and choose cloud solutions that meet both their operational requirements and security standards.

O PIESU

Posvetovanje informatikov v energetiki Slovenije

Srečanje vodilnih informatikov in vseh, ki ste v energetskih podjetjih odvisni od informacijske tehnologije, se je skozi odzive obiskovalcev izkazalo kot še koristen in potreben dogodek. Dejstvo je, da je energetika obširna gospodarska panoga, ki pa ima svoje posebnosti, ki jih moramo seveda upoštevati tudi na področju informacijske podpore.

Povezovanje

povezati ključne akterje s področja informatike v energetiki in s tem motivirati strokovni napredek

Novosti

predstaviti novosti in trende na področju informacijskih tehnologij za energetska podjetja

Uspešne prakse

spoznati uspešne projekte na področju informatike v energetskih podjetjih

Izmenjava

spodbujati izmenjavo idej, mnenj, izkušenj in dobrih praks med udeleženci

Informatika v energetiki že omogoča in podpira revolucionarne spremembe, ki smo jim priča. Na PIES-u skupaj gledamo v prihodnost!

LOKACIJA

Grand Hotel Portorož - Kongresni center Portus

PIES vas vsako leto pričaka v osrčju portoroškega resorta LifeClass tik ob obali.

Udeležencem PIES-a so na voljo namestitve v sobah LifeClass hotelov po posebej ugodnih cenah.

Cenik in rezervacija namestitve
Vabilo avtorjem prispevkov

Oblikujte PIES 2020

FOTO UTRINKI

Galerija slik 2019

Odpri galerijo

Sponzorji

16. PIES 2024

Generalni sponzor

Zlati

Mini

Donator

Mnenja

 • Andrej Souvent
  Andrej Souvent

  "PIES že poldrugo desetletje tlakuje pot digitalizaciji elektroenergetskega sektorja. Vsakoletna zanimiva predavanja, okrogle mize in druženja puščajo vidno pozitivno sled v razvoju IT in OT v podjetjih."

  Operato d.o.o
 • Zdravka Zalar
  Zdravka Zalar

  "PIES konference se že vrsto let udeležujemo kot sponzorji. Konferenca je odlično mesto za predstavitev naših rešitev, ki so uporabne v energetskih družbah. Konferenca je tudi odlično mesto za tkanje novih poslovnih stikov."

  direktorica Smartis d.o.o.
 • Peter Fajfar
  Peter Fajfar

  "Vsakoletni PIES nas navduši s prikazom zanimivih aktualnih tehnično-organizacijskih člankov, ki dokazujejo, da informatiki v energetiki sledimo trendom v svetu. Še pomembnejša pa je socialna komponenta posveta, ki mi ponudi priložnost, da morda le ob letu osorej poklepetam s strokovnimi kolegi."

  Elektro Ljubljana d.d.

Oglasni prostor

PR članki

Smart Com: Omrežje – ključni dejavnik modernizacije in avtomatizacije proizvodnje

Zanesljiva, visoko zmogljiva predvsem pa stabilna in varna omrežna infrastruktura je temelj digitalne preobrazbe in postaja ključni element razvoja proizvodnih podjetij Uvajanje tehnoloških inovacij, stalnih izboljšav proizvodnih procesov ter povečevanje…

Mainstream: With the Right Cloud Partner Towards New Business Value

Today, it's almost unheard of for a company not to have recognized and implemented some form of digital technology. However, few can claim to be truly "tech-enabled" businesses that seamlessly…

Carbonsec – Testiranje kibernetske varnosti omrežij in aplikacij

Podjetje Carbonsec združuje izkušene strokovnjake za kibernetsko varnost, ki se osredotočajo predvsem na vdorno testiranje in storitve Red Teaming. Trdno verjamemo, da lahko redno varnostno testiranje in vpeljevanje varnostnih izboljšav…

FinOps za hibridna oblačna okolja

FinOps je sestavljenka iz besed “finance” in “DevOps”. Pri uporabi storitev v oblaku morajo namreč zaradi finančne odgovornosti poslovne ekipe, IT in finance sodelovati. Omenjene ekipe sprejemajo pogosto kompromisne odločitve…

BE-terna

BE-terna je eden vodilnih evropskih integratorjev za poslovne programske rešitve. Podjetje je specializirano za uvedbo in optimizacijo poslovnih procesov z Microsoftovimi in Inforjevimi ERP, CRM in Big Dataplatformami. Stranke vključujejo…

Oglasni prostor

Sponzorji se predstavijo

Sponzorji se predstavijo

GDi d.o.o.

Boran Lončarić, Predsednik uprave»Z več desetletnimi izkušnjami v industrijskih rešitvah, so GDi strokovnjaki tu zato, da pomagajo izboljšati ključne kazalnike uspešnosti in učinkovito upravljajo rast virov, sredstev in poslovanja. Zaveza…

SmartIS d.o.o.

Smo inovativno IT podjetje, prisotno po celotni EMEA regiji, s pisarnami tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem. S številnimi partnerskimi povezavami, zagotavljamo visokokakovostne storitve na področjih sistemske integracije, kibernetske…

TROIA d.o.o.

Podjetje TROIA je eno izmed podjetij z največ izkušnjami na področju upravljanja sredstev v Evropi, ki je doslej uspešno zaključilo že več kot 100 projektov v 15 državah. Poudarek dajejo…