Povzetek:
Trg, zakonodaja in regulatorji bodo v razvoju distribucijskih sistemov zahtevala še hitrejše in kvalitetnejše odzivanje. Digitalni zajem podatkov, ki je možen kjerkoli, iz pisarne ali mobilne naprave na terenu, enostaven vpogled v stanje, pregledovanje in dopolnjevanje podatkih in avtomatizacija prenosa podatkov med informacijskimi sistemi z uporabo standardnih izmenjevalnih formatov so le del tekočih aktivnosti prenove informacijskih sistemov v podjetju Elektro Celje. V predstavitvi bo opisan projekt vpeljave mobilne rešitve za podporo procesu vzdrževanja elektro energetskega omrežja, ki vključuje in med seboj integrira sisteme IBM Maximo, mobilni aplikaciji Mobile Informer ter mobilni GIS z zalednim spletnim GIS sistemom.