Predavatelj: Blaž Dobravec, Elektro Gorenjska

Povzetek:
Omrežninski sistem je tik pred tem, da vstopi v veljavo. V Elektro Gorenjska smo znotraj oddelka za Raziskave in razvoj za potrebe simuliranja različnih poslovnih priložnosti razvili odprtokodno aplikacijo/ogrodje za simulacijo novega omrežninskega sistema. Poleg same simulacije pa je glavni namen te aplikacije in okolja, da lahko napredni uporabnik simulira delovanje in vpliv novih elementov kot so toplotne črpalke, sončne elektrarne, ali električna vozila in dobi vpogled v spremembo omrežnine in položnice same. Poleg tega, je aplikacija zasnovana tako, da v ozadju omogoča ločeno simuliranje različnih scenarijev – vključitev hranilnika ali vključitev uporabnika v skupinsko samooskrbo. Celotna aplikacija je zasnovana na odprtokodnih rešitvah, programska koda aplikacije pa je prostodostopna.