PIES

Zaključki okrogle mize: »Podatkovno usmerjene storitve: Izzivi in ovire«

MODERATOR:

  • Andrej Souvent, EIMV

PANELISTI:

  • Matjaž Osvald, Elektro Ljubljana
  • Blaž Peternel, SmartIS
  • Gorazd Perenič, Perenič svetovanje
  • David Batič, Agencija za energijo

ZAKLJUČKI:

Okrogla miza je obravnavala problematiko podatkovno usmerjenih storitev s poudarkom na storitvah za končne uporabnike. Glavna ovira za širše uvajanje podatkovnih storitev je v Sloveniji trenutno problematika varovanja osebnih podatkov, ker veliko storitev temelji na dovolj pogostih (15min) odčitkih porabe električne energije. Izpostavljeno je bilo, da 15 min odčitki sami po sebi niso osebni podatek, dokler jih ne povežemo s konkretno osebo. Za večino aplikacij tehničnih sistemov pa povezava s konkretno osebo sploh ni potrebna, saj gre za tehnične izračune na omrežju.

Sodelujoči so se strinjali, da se moramo zavedati, da so ti podatki potrebni za učinkovitejše načrtovanje in upravljanje distribucijskega sistema in so v spremenjenih pogojih, ko integriramo veliko razpršenih obnovljivih virov in novih porabnikov kot so električne polnilnice in toplotne črpalke, so ti podatki nujno potrebni za učinkovito in zanesljivo upravljanje sistema. Seveda se določene storitve vežejo na konkretne osebe, v tem primeru je potrebno urediti uporabo osebnih podatkov celostno, v skladu s konceptom vgrajene zasebnosti (privacy by design). Izpostavljeno pa je bilo tudi, da v okviru stroke izdelamo kodeks ravnanja z osebnimi podatki. Kodeks bo celostno zajel vso problematiko vezano s pogostim merjenjem porabe električne energije in podatkovnimi storitvami, ki temeljijo na teh in drugih.

V kratkem času lahko pričakujemo nove napredne storitve za končne uporabnike, ki bodo izkoristile njihov potencial glede fleksibilnosti (prilagajanje odjema in mikro proizvodnje) in jih tako aktivno vključili v koncept pametnih omrežij, kar bo koristilo tako elektro energetskim sistemom kot samim uporabnikom, saj bodo lahko s tem zmanjšali račun za elektriko in učinkovitejše porabljali električno energijo.

Hiter razvoj tehnologij (predvsem IoT in 5G) bo omogočil masovno uporabo daljinsko krmiljenih naprav za končne uporabnike po zelo sprejemljivi ceni, kar bo še pospešilo razvoj podatkovno usmerjenih storitev.

okrogla-miza

Vabljeno predavanje: Energy Information and Analisys Center in Hungary (e-isac.hu)

NASLOV: Energy Information and Analizys Center in Hungary (e-isac.hu)

AVTOR: Hallai Szabolcs

POVZETEK:

 • ISAC basics
 • chain of trust
 • architectural planning of e-isac.hu
 • implementation of e-isac.hu
 • first impressions
 • expectation

O AVTORJU: Szabolcs Hallai – C|CISO, CISA, CISM, CITRM

CISO of Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Agency (HEA) is experienced IT (23 years) and ITSEC (17 years) expert who conducted more than 60 IT audits and 30 IT Risk Assessments and was also successful in more than a dozen ISO 27001, ITIL, COBIT based organizational and operational restructuring. By establishing CISO position, Internal IT audit and/or internal audit function in 18 organizations he has a proven record of skilled specialist. He also has a deep knowledge of relevant USA, EU and Hungarian legislation.

Hallai Szabolcs

Vabljeno predavanje: ga. Elena Boškov Kovacs

Najavljamo vabljeno predavanje gospe Elene Boškov Kovacs z naslovom IT/OT integration chalanges in today and future power systems

 

Elena Boškov Kovacs, Senior Executive Accenture SmartGrid Services for EMEA, has spent 15 years in the utility industry. Her major assignments involve consulting for large critical infrastructures of electricity distribution companies throughout Europe.
She has worked for Accenture, DNV GL (KEMA) in consultancy, as well as for solution vendors Schneider Electric DMS (Telvent) and with Siemens. She has deep expertise in utility SCADA, ADMS-OMS- EMS network applications, data management and utility IT integration. Providing consultancy and services to regional and national control centers involving technical aspects of network automation control as well as DER and prosumer integration.