Predavatelja: Nina Mekinda, Simon Jamšek, Etrel.o.o.

Povzetek:
Globalni in evropski cilji stremijo k zniževanju izpustov toplogrednih plinov v ozračje in posledično zmanjševanju negativnega vpliva na okolje. Mobilnost oz. promet, eden glavnih virov onesnaževanja, je tako med bolj izpostavljenimi področji. Regulativne zahteve na nivoju EU načrtujejo postopno prepoved prodaje avtomobilov z motorji z notranjim izgorevanjem, kar posledično široko odpira vrata električnim vozilom. Eden izmed najpogostejših pomislekov, povezanih s pospešeno elektrifikacijo transporta, je preobremenitev električnega omrežja. Baterije električnih vozil lahko danes shranijo dovolj energije za nekajdnevno porabo povprečnega gospodinjstva. S primernim načrtovanjem in uporabo pametnih polnilnih tehnologij lahko energetska podjetja e-vozila uporabijo kot dinamične porabnike in premične hranilnike energije, ki absorbirajo viške proizvedene energije ter s tem pripomorejo k uravnoteženju omrežja. Za uspešno integracijo električnih vozil v omrežje je ključnega pomena razumevanje raznolikih deležnikov v vrednostni verigi e-mobilnosti. Najpomembnejši deležnik so zagotovo uporabniki električnih avtomobilov, saj želimo njihove navade pri polnjenju usmeriti tako, da bodo s polnjenjem koristili širšemu sistemu. Ponudniki polnilnih storitev so na stičišču med distributerji električne energije in e-vozniki ter s svojo vlogo na idealni poziciji za usmerjanje uporabniških navad. Podatki, s katerimi razpolagajo, so ključnega pomena za razumevanje izkoriščenosti polnilne infrastrukture in dinamike uporabnikov. Strateško povezovanje in informiran dialog lahko namreč pomembno doprineseta k pospešenemu razvoju polnilne infrastrukture v sozvočju z energetskim omrežjem.