Programska oprema za upravljanje privilegiranega dostopa ( angl: PAM- Privileged Access Management) se uporablja za namene zagotovitve varnega upravljanja dostopov do informacijskih sistemov organizacije oz. nadzora privilegiranih uporabnikov.
Privilegirani računi omogočajo popoln dostop do kritičnih poslovnih podatkov in nadzor nad njimi. Pogosto so privilegirani računi lahko neznani, ne upravljani in nezaščiteni. Cilj napadalcev so zato prav privilegirani računi, saj njihova zloraba lahko pomeni motnjo v delovanju informacijske infrastrukture organizacije, krajo zaupnih podatkov in izvedbo finančnih prevar.
Zato je izredno pomembno, da ima organizacija pripravljen varnostni načrt za upravljanje privilegiranega dostopa, ki vključuje ustrezno programsko rešitev PAM.

Najboljše PAM rešitve omogočajo enostavnost uporabe, hitra namestitev ter številne uporabne funkcionalnosti od katerih izpostavljamo tri:

  • Discover – odkrivanje privilegiranih računov
  • Monitor – spremljanje privilegiranih računov
  • Secure & Manage – zaščita in upravljanje privilegiranih računov.

V predstavitvi bomo prestavili ključna področja vpeljave rešitve IBM Security Verify Privilege Vault na Elektro Ljubljana d.d.