FinOps je sestavljenka iz besed “finance” in “DevOps”. Pri uporabi storitev v oblaku morajo namreč zaradi finančne odgovornosti poslovne ekipe, IT in finance sodelovati. Omenjene ekipe sprejemajo pogosto kompromisne odločitve med hitrostjo, stroški in učinkovitostjo. Pri tem si lahko pomagajo z IBM orodji za avtomatizacijo in optimizacijo stroškov  v hibridnih in večoblačnih okoljih – Za več informacij o IBM orodjih se obrnite na prodajnega predstavnika: Robert Zevnik, robert.zevnik@si.ibm.com.

V nadaljevanju vam bomo predstavili osnovna načela, kot jih opredeljuje Fundacija FinOps (https://www.finops.org/). Načela niso hierarhična, temveč jih je treba uporabljati skupaj v celotnem življenjskem ciklu FinOps.

Ekipe morajo sodelovati.
Da bi izboljšale prakso FinOps ter dosegle nenehno izboljševanje učinkovitosti in inovativnosti morajo interne ekipe sodelovati. Le tako se lahko finančnim operacijam omogoči, da ustrezajo hitrosti in granularnosti IT. To sodelovanje inženirjem omogoča, da stroške obravnavajo tako kot druge IT kazalnike učinkovitosti. Pomaga tudi pri vzpostavitvi standardiziranega upravljanja in nadzora v zvezi z uporabo oblaka.

Vsak prevzame odgovornost za uporabo oblaka.
Preglednost, pridobljena v začetni informativni fazi, daje oddelkom vpogled, ki je potreben za učinkovito upravljanje uporabe oblaka in ohranjanje porabe v okviru vnaprej določenega proračuna. Določitev in spremljanje ciljev na ravni ekipe pomaga vzpostaviti odgovornost od samega začetka.

Centralizirana ekipa je gonilna sila FinOps.
FinOps je proces, v katerega je vključena celotna organizacija, vendar ga mora voditi centralizirana ekipa. Posebna ekipa FinOps lahko primerja ponudnike in storitve v oblaku ter izkoristi popuste za namensko uporabo, rezervirane instance, nadgradnje in količinske popuste. S centraliziranim postopkom nakupa je izkušena ekipa odgovorna tudi za pogajanja o cenah in dodeljevanje stroškov oddelkom.

Poročila morajo biti dostopna in pravočasna.
Takšna poročila spodbujajo učinkovitejše sprejemanje odločitev, vključno s korektivnimi ukrepi za premalo ali preveč zagotovljenih virov in izkoriščanjem priložnosti za avtomatizacijo in izboljšave. Ključni elementi uspeha FinOps so razumevanje delovnih tokov, določanje pravic do virov in pravilno napovedovanje potreb po storitvah v oblaku v skoraj realnem času.

Odločitve so odvisne od poslovne vrednosti oblaka.
FinOps ni le strategija za zmanjševanje stroškov, temveč praksa, ki je zasnovana za povečanje poslovne vrednosti. Zato mora vrednost voditi vse odločitve. Orodja, kot sta analiza trendov in odstopanj, lahko ekipam pomagajo razumeti povečanje stroškov, medtem ko lahko z notranjimi primerjavami in primerjavami na ravni podjetij ocenite, kako je podjetje uspešno. Namesto refleksnega zniževanja stroškov, ko se ti povečajo, lahko ekipe celovito pretehtajo stroške, rast in uspešnost ter tako sprejemajo odločitve, ki temeljijo na skupni vrednosti za podjetje.

Izkoristite model spremenljivih stroškov v oblaku.
Da bi zagotovila največjo vrednost porabe v oblaku, morajo podjetja izkoristiti priložnosti za prihranke v stroškovnem modelu oblaka. Ta stroškovni model vključuje primerjavo cenovnih možnosti in popustov pri uporabi, ki jih ponujajo različni ponudniki storitev, ter določanje pravic za kupljene instance in storitve.