Predavatelja: Primož Košir (VertiGIS) in Ivo Štrubelj (GDi)

Povzetek:
Podjetja, ki upravljajo z javno infrastrukturo (elektro, optika, plin, vodovod, kanalizacija, …) se srečujejo z naraščajočimi potrebami na področjih avtomatizacije, integracije, upravljanja, skalabilnosti, zanesljivosti in varnosti. Informacijski sistemi so primorani tem zahtevam slediti tako, da se prilagajajo modernim smernicam razvoja in arhitekture, ter omogočajo podporo številnim delovnim procesom, ki se v podjetju izvajajo kot del vsakodnevne prakse. V predstavitvi si bomo ogledali novo generacijo rešitev za infrastrukturo, ki temelji na servisno orientirani arhitekturi (SOA). Take rešitve so uporabniku na voljo na različnih napravah (namizne, spletne, mobilne), njihova implementacija je možna lokalno ali v oblaku. Rešitve so rezultat dolgoročnih izkušenj na področju infrastrukture ter nove platforme, ki prinaša tehnične zmožnosti za prehod in implementacijo.