Predavatelji: Jaka Rober, Leon Maruša, Matjaž Klančnik, Nejc Zakšek, Elektro Celje

Povzetek:
Zaradi povečanega obsega števila vlog za izdajo soglasja za priključitev malih sončnih elektrarn, se je v Službi razvoja v podjetju Elektro Celje d.d. pojavila potreba po hitri in natančni analizi stanja omrežja. Na podlagi SONDSEE je izdelana metodologija, ki predvideva možnost priključitve male sončne elektrarne v omrežje katera je bila osnova za izdelavo aplikacije. Z uporabo podatkov dejanskih števčnih meritev napetosti v omrežju in meritev delovanja že priključenih ter že predvidenih elektrarn se je v BI orodju Superset, ki je namenjeno vizualizaciji podatkov, izdelala aplikacija, kjer možno izračunati dovoljeno priključno moč nove elektrarne v vsega dveh korakih. Poleg informacije o možni moči za priključitev elektrarne so razvojnim inženirjem v Elektro Celju na voljo vse podrobne informacije izračuna, ki se nato uporabijo kot veljavno gradivo za analizo.