Povzetek:
Spremembe na trgu električne energije, novi koncepti in akterji, ki se pojavljajo na trgu, narekujejo elektrodistribucijskim podjetjem, da prilagodijo svoje informacijske sisteme novim razmeram. V okviru razvoja digitalne elektrodistribucijske platforme bo predstavljena uvedba koncepta merilnih točk ter izmenjava podatkov preko elektroenergetskega podatkovnega vozlišča. Elektroenergetsko podatkovno vozlišče je namenjeno vsem akterjem na trgu EE in je dostopno tako preko uporabniškega vmesnika (portal CEEPS) kot tudi preko storitev in pretočnih platform za avtomatsko izmenjavo podatkov.