Predavatelja: Andrej Pangeršič, Analitica, Jurij Jurše, Elektro Primorska

Povzetek:
Izgradnja topologije omrežja s spoznavnostjo (angl. observability) v poljubnem časovnem trenutku iz dosegljivih podatkov elektrodistribucijskih podjetij se izkaže kot zahteven projekt. Razpoložljivi podatki o elementih omrežja in njihovih povezavah so pogosto pomanjkljivi in s precejšnjim deležem napak, predvsem pa njihova podatkovna struktura ni bila predvidena za zapis topološkega grafa.

Z ustreznimi hevrističnimi metodami za določanje fizikalnih lastnosti in posledično impedanc elementov omrežja ter topološkim procesiranjem podatkov GIS verificiranih z merilnimi podatki števcev se lahko zagotovi topologija omrežja, ki omogoča konvergentni izračun stanja omrežja (angl. load flow) za vsak časovni presek. Tako dobljena časovna vrsta topologij (spremembe se dogajajo zaradi preklopov stikal in fizičnih sprememb na omrežju) omogoča mnoge ključne aplikacije kot. npr. izračun vozliščne zmogljivosti (angl. hosting capacity) za breme ali vir z določenim časovnim profilom, načrtovanje obratovanja omrežja, simulacije sprememb za optimalni razvoj omrežja ipd.

Predstavljeni bodo ključni koraki pri razvoju informacijske rešitve za spoznavnost topologije omrežja na primeru Elektro Primorska.