Predavatelj: Marko Zavadlav, UnistarPRO

Povzetek:
Novi verzija standarda ISO/IEC 27001 prinaša nekaj pomembnih novosti. Te se ne kažejo v normativnem delu, so pa pomembne spremembe pri oceni tveganja ter pri uvedbi tehnoloških kontrol. Hkrati nam pomaga z dodatnimi orodji, kot na primer uvedbo atributov. Na kratko bomo spregovorili o vseh spremembah in kje nas lahko čakajo pasti prehoda.