Predavatelja: Grega Prešeren, Carbonsec in Matej Pintar, Elektro Gorenjska

Povzetek:
Kaj je razlika med kibernetsko varnostjo in odpornostjo? Kako zagotavljati prvo in krepiti drugo? Kibernetska odpornost je zlasti na področju kritične infrastrukture nujna za vitalnost organizacij in omrežij. Poleg ustrezne tehnološke podpore sta ključna elementa redno testiranje in izboljševanje kibernetske varnosti sistemov, spremljanje področja napada dobaviteljev ter neprestano ozaveščanje zaposlenih o tehnikah socialnega inženiringa. Najboljše rezultate lahko dosežemo s simulacijami resničnih napadov, ki nudijo realno podlago za implementacijo izboljšav. Na primeru dobre prakse bomo predstavili, kako za krepitev kibernetske odpornosti na ravni uporabnikov skrbijo v podjetju Elektro Gorenjska d.d.