Predavatelja: Kristijan Melinc, Metod Platiše, Telekom Slovenije

Povzetek:
5G zasebna mobilna omrežja v energetiki nudijo visoko zanesljivo in varno povezljivost za nadzor in upravljanje energetskih omrežij in naprav v realnem času. Omogočajo nam optimizacijo energetskih sistemov, zmanjšanje izgub in povečanje zanesljivosti oskrbe z energijo. Vedno večji vpliv na razpoložljivost energetskih omrežij pa imajo tudi kibernetski napadi. Zaradi potencialne škode so napadi v energetskih/OT omrežjih veliko bolj problematični kot v IT omrežjih, pristopi h kibernetski varnosti pa morajo biti zaradi specifičnih tehnologij in procesov temu primerni.