Predavatelji: Miran Novak, Rok Rupnik, Andrej Bregar, DIES

Povzetek:
V zadnjem času se srečujemo s pospešenim uvajanjem digitalizacije tako v gospodarske, kot negospodarske panoge, prav tako tudi v javno življenje. Namen članka ni polemizirati s koristmi in dobrobitmi ter pastmi, ki jih digitalizacija prinaša, temveč opozoriti, da se po digitalizaciji nekega procesa vse prepogosto pozabi na oceno tveganj, ki jih opustitev analognega izvajanja procesa prinaša. Statistika kaže, da se pojavnost kibernetskih napadov veča vzporedno s stopnjo digitalizacije. Učinkovitost digitaliziranih procesov se sicer poveča, medtem ko se njihova odpornost znižuje. Poudariti želimo, da je ocena in obvladovanje tveganj ter priprava načrtov neprekinjenosti poslovanja in dvig odpornosti procesov nujen korak v procesih digitalizacije, na katerega se vse prepogosto pozablja, kar je še zlasti pereče na področjih upravljanja s kritično infrastrukturo.