Predavatelja: Mitja Luznar, Damijan Peric, Elektro Gorenjska

Povzetek:
Postopek priključevanja temelji na področni zakonodaji in je razmeroma zapleten ter dolgotrajen. Izvedba postopka terja ogromno komuniciranja uporabnikov omrežja s soglasodajalci, referenti in krajevnimi nadzorniki, da se ugotovi, v katerem koraku procesa se trenutno nahaja (vloga, izdaja soglasja, priklop) in kakšne dejavnosti so še potrebne do zaključka. Postopek dodatno otežuje tudi nepreglednost stanja vlog, saj večina dokumentacije obstaja v papirni obliki na mizi zadolžene osebe. Vpogled v posamezni postopek je tako možen samo z neposredno komunikacijo z zadolženo osebo. Poleg tega se letno število postopkov povečuje, največ na račun priključevanja samooskrb.


V podjetju Elektro Gorenjska d.d. se je pristopilo k optimizaciji, digitalizaciji in poenostavitvi procesa z vidika priključevanja na omrežje. Z uvedbo Atlassian JIRA ticketing sistema in integracijo internega vodila ESB (Enterprise Service Bus) se je vzpostavilo:

  • transparentni pregled postopkov priključevanja
  • urejene zapiske ugotovitev
  • avtomatski zajem vlog iz dokumentnega sistema
  • osveževanje stanja preko integracij: datum izvedbe priklopa, datum plačila računa
  • proženje orodja za namestitvene zmogljivosti (Hosting Capacity)
  • proženje nalog ostalim službam: razvojnikom, vzdrževalci, trg, investitorji
  • povezava do prikaza merilnega mesta ali parcele v grafičnem informacijskem sistemu


Dolgoročni cilj projekta je možnost pregleda posamezne vloge preko spletne strani zunanjim uporabnikom, ter predstavitev nadaljnih nalog. S tem bi razbremenili službo za priključevanje uporabnikov.