Predavatelj: Ivo Štrubelj, GDi

Povzetek:
Zbiranje, obdelava in priprava podatkov tvori splet ključnih informacij za temeljito in uspešno načrtovanje in podporo odločanju. Odločitve, sprejete le na podlagi enoznačnih podatkov, lahko ne prikažejo projekta v pravi luči. S križanjem večih, med seboj komplementarih podatkov, lahko pridobimo nov pogled na projekt in dodaten ključ za odločanje. 

Ni važno, katera od naslednjih naložb v zelenem prehodu bo naslednja, a moč obvladovanja podatkov bo za podporo odločanju ključna.