Predavatelj: Božidara Cvetković; Be-terna

Povzetek:
Predavanje bo temeljilo na BE-terna rešitvi za pametno dopolnjevanje zalog (stock replenishment), ki omogoča celovit pristop za avtomatizacijo nabave glede na porabo ter s tem izboljšanje učinkovitosti in zmanjšanje stroškov v celotni oskrbovalni verigi. Uporaba rešitve poskrbi za usklajeno delovanje med oddelki in s tem sodelovanjem tudi doseganje optimalnih rezultatov pri upravljanju zalog.

Osredotočili se bomo na procese v nabavi ter porabi/projektih/investicijah. Dotaknili se bomo uporabe strojnega učenja za analizo sezonskih vzorcev, identifikacijo trendov ter prilagajanje napovedi glede na spremenljive dejavnike in s tem posledično bolj točno napovedovanje materialnih potreb. Napoved materialnih potreb nato uporabimo za pravočasno priporočilo količine nabave za naslednje obdobje s ciljem optimizacije zalog (zmanjšanje presežnih zalog, zmanjšanje pomanjkanja zalog).

Pogledali bomo rezultate uporabe BE-terna rešitve za pametno dopolnjevanje zalog (stock replenishment) v industrijah, kjer je implementirana in se redno uporablja že dlje časa. Na koncu bomo še omenili izzive, s katerimi so se podjetja soočala pred, med in po implementaciji rešitve.