Kaj je PIES?

Posvetovanje PIES je po desetih uspešnih izvedbah resnično že tradicionalno in letos organiziramo enajsto po vrsti. Srečanje vodilnih informatikov in vseh, ki ste v energetskih podjetjih odvisni od informacijske tehnologije, se je skozi odzive obiskovalcev izkazalo kot še koristen in potreben dogodek. Dejstvo je, da je energetika obširna gospodarska panoga, ki pa ima svoje posebnosti, ki jih moramo seveda upoštevati tudi na področju informacijske podpore.

Vsakoletni obiskovalci in tudi tisti, ki PIES odkrivajo na novo, nas s svojimi odzivi utrjujejo v prepričanju, da energetsko okolje ta dogodek potrebuje, da je koristen in da se znanje ter izkušnje na njem oplemenitijo ter uspešno vračajo in implementirajo v bazi.

Posvetovanje bo izvrstna priložnost za seznanjanje s stanjem in novimi trendi ter izmenjavo mnenj in izkušenj. Prepričani smo, da bo izmenjava mnenj strokovnjakov informatikov koristna za vaše nadaljnje delo.

Posvetovanje bo zagotovo prispevalo svoj delež k povezovanju, strokovnemu napredku in zbliževanju ključnih akterjev na tem področju.

Cilji posvetovanja so:

  • Omogočiti druženje predstavnikov vodstev, informatikov in uporabnikov informacijskih tehnologij iz energetskih podjetjih,
  • Vzpodbuditi izmenjavo idej in izkušenj med udeleženci posvetovanja,
  • Preko strokovnih prispevkov predstaviti uspešne projekte na področju informatike v energetskih podjetjih,
  • Preko prispevkov predstavnikov raziskovalnih inštitucij udeležencem posvetovanja predstaviti pomembnejše trende informatike za energetska podjetja,
  • Preko predstavitev sponzorjev udeležencem posvetovanja predstaviti pomembnejše novosti na področju informacijskih tehnologij za energetska podjetja.

 

Programski odbor PIES