Dogodek organizira Društvo informatikov energetike Slovenije (DIES).

Erjavčeva ulica 8A, 1233 Dob, Slovenija
telefon: +386 1 7225 090
e-pošta: info@pies.si


mag. Miran Novak

predsednik društva

mag. Andrej Souvent

sopredsednik Programskega odbora

dr. Rok Rupnik

član nadzornega odbora društva

dr. Andrej Bregar

sopredsednik Programskega odbora

Branka Saviozzi

blagajničarka društva

Irena Jelen

članica DIES in marketing

Vid Novak

član izvršnega odbora

Urša Saviozzi

tajnica društva in odnosi z javnostjo