Zanesljiva, visoko zmogljiva predvsem pa stabilna in varna omrežna infrastruktura je temelj digitalne preobrazbe in postaja ključni element razvoja proizvodnih podjetij

Uvajanje tehnoloških inovacij, stalnih izboljšav proizvodnih procesov ter povečevanje in modernizacija proizvodnih zmogljivosti so nujen pogoj, da se proizvodna podjetja v dobi digitalne transformacije in vpeljevanja pametne proizvodnje lahko hitro prilagajajo spreminjajočim se zahtevam kupcev.

Širitev poslovanja, modernizacija in avtomatizacija pa vplivajo na samo poslovno in procesno omrežje, ki predstavlja temeljni in nosilni sloj za realizacijo operativnih in digitalnih zahtev podjetja ter zagotavlja varno, fleksibilno in učinkovito uporabo aplikacij. Zato je potreba po zanesljivi, varni, agilni in enostavno upravljani omrežni infrastrukturi večja kot kdaj koli prej.

Zagotavljanje neprekinjenega delovanja

S širitvijo poslovanja/proizvodnje raste tudi omrežje. Tako hitro pridemo z enostavnega omrežja, kjer upravljanje skorajda ni potrebno, do kompleksnega omrežja oz. omrežne infrastrukture, ki se lahko razteza na več lokacij (tudi kontinentov), s potrebo po varnem oddaljenem dostopu, zmogljivo in razpoložljivo povezljivostjo s podatkovnim centrom, priklapljanju brezžičnih uporabnikov… S tem pa se obvladljivost omrežja zelo zmanjša.

Ob rasti omrežja in povečevanju kompleksnost omrežne infrastrukture je standardne procese in storitve znotraj upravljanja omrežja potrebno v čim večji meri avtomatizirati. Glavni cilj je namreč povečati operativno učinkovitost ter se izogni izpadom, kar je z naraščajočo kompleksnostjo omrežja vse težje.

Zlivanje poslovnega (IT) in procesnega (OT) okolja

Z modernizacijo procesov, ki vse bolj temelji na visokotehnoloških, pametnih, avtomatiziranih sistemih ter s povečevanjem storitev, aplikacij in povezanih naprav v internet so številna procesna omrežja postala zelo zapletena in heterogena. S tem se je povečala tudi stopnja tveganja varnostnih incidentov, zato je kibernetsko varnost potrebno postaviti v ospredje in jo obravnavati na najvišji ravni organizacije.

Včasih je bil rob omrežja zelo jasno določljiv – naprave znotraj omrežja so bile zaščitene pred zunanjimi nevarnostmi. Danes, ob prepletu IT in OT okolja, številnih pametnih napravah (pametne linije, senzorji, merilniki), ki se medsebojno povezujejo, zagotavljanju varnega oddaljenega dostopa za zunanje sodelavce, je rob omrežja težko določljiv – meja, kje je varnostni rob, je vse bolj zabrisana.

Sodobne organizacije morajo vzpostaviti varno, zmogljivo ter fleksibilno IKT infrastrukturo, ki  predstavlja temelj za povezovanje poslovnega kot tudi procesnega dela omrežja.

Inovativna omrežna rešitev za digitalno prihodnost

Tehnološko napredna omrežna zasnova, ki temelji na tehnologiji matričja oz. fabric tehnološkega ponudnika Extreme Networks, se prilagaja in spreminja glede na zahteve sodobnega podjetja in daje odgovore na izzive, ki jih ta prinaša. Inovativna tehnologija matričja oz. fabric je preverjena tehnologija, ki jo za svoja omrežja uporabljajo tudi številna proizvodna podjetja, med drugim tovarna Škoda Auto.

Sodobno omrežje, ki temelji na omenjeni tehnologiji omogoča, da:

  • na enostaven, avtomatiziran način brez obilice dodatnega dela dodajate omrežne, pametne in IoT naprave na robu omrežja, brez posegov v jedro omrežja.
  • hitro prepoznate in odpravite težave v omrežju, s pomočjo vsesplošne vidljivosti prometa in samodejne preusmeritve prometa na rezervno pot v primeru napake.
  • na preprost način kreirate nove storitve za uporabnike, na različnih lokacijah.
  • občutno dvignete nivo kibernetske varnosti s (hiper)segmentacijo omrežja in ločitvijo fizične infrastrukture omrežja od storitvenega nivoja.

Enostavno upravljanje in vpogled v omrežje

Celotno omrežje z gradniki Extreme Networksje je mogoče enostavno, centralizirano in avtomatizirano vodi in upravlja  preko enovitega in krovnega sistema za nadzor in upravljanje ExtremeCloud IQ. Skupaj s funkcionalnostjo Extreme Networks Network Access Control (NAC), ki omogoča upravljanje politik dostopa na samem robu omrežja, predstavlja integriran sistem za celovito upravljanje žične in brezžične infrastrukture, avtomatiziranega upravljanja komponent omrežja in uporabnikov ter varnostnih mehanizmov tako v poslovnem, kot tudi v procesnem delu omrežja.

Orodje je nepogrešljivo v proizvodnih podjetjih, kjer se v proizvodnem procesu povečuje število priključnih mest v omrežje in je potrebno zagotovi varno in učinkovito povezovanje vseh proizvodnih sistemov (robotskih celic, merilnih mest, proizvodnih računalnikov, čitalnikov črtnih kod itd.).

Extreme Networks je edini ponudnik univerzalne omrežne opreme (skal), na kateri lahko poganjate več operacijskih sistemov in tako izkoristite obstoječo strojno opremo, obenem pa po potrebi, glede na naraščajoče zahteve, dodajte novo. S tem se izognete visoki začetni investiciji ob prenovi ali nadgradnji omrežja, saj lahko to izvedete postopoma, obenem pa to ne bo vplivalo na delovanje obstoječih sistemov.

Fleksibilnost in varnost z roko v roki

Z integracijo napredne omrežne strojne in programske opreme, ki jo ponuja proizvajalec Extreme Networks in izvaja Smart Com, specialist za omrežja in kibernetsko varnost v procesnih okoljih, lahko proizvodna podjetja dosežejo ravnovesje med digitalno transformacijo in agilnostjo na eni strani ter odpornostjo, učinkovitostjo, stroškovno optimizacijo in varnostjo na drugi strani. Prav tako se izognejo kompromisu med fleksibilnostjo omrežja in varnostjo omrežja, saj je z matrično oz. fabric omrežno zasnovo mogoče doseči oboje.

Inovativno omrežno tehnologijo matričja oz. fabric lahko podrobneje spoznate v e-vodiču Fabric za telebane.

Smart Com več kot 34 let deluje na področju IKT in je eden izmed vodilnih sistemskih integratorjev v Jugovzhodni Evropi. Naši strokovnjaki so specialisti na področju kibernetske varnosti v industriji, procesnih okoljih in okoljih kritične infrastrukture (ICS/OT/IoT), varnih in naprednih informacijsko-komunikacijsih sistemov in podatkovnih centrov. Vzpostavljamo dolgoročna poslovna partnerstva, ki temeljijo na medsebojnem zaupanju, strokovnosti in integriteti.