Oblačne storitve za kritično infrastrukturo

Moderator: Andrej Souvent, Operato, skupina ELES

Panelisti:

  • Kristijan Melinc, vodja digitalne infrastrukture, Telekom Slovenija
  • Tamara Slapar, pomočnica direktorja Področja za informatiko in telekomunikacije, Eles
  • Tadej Šinkovec, vodja napredne analitike, Elektro Ljubljana
  • Robert Korošec, Strokovnjak za upravljane s podatki in za oblačne storitve, Oracle
  • Rok Dolinšek, direktor razvoja poslovanja, Troia

V dobi digitalizacije postaja vloga oblačnih storitev ključnega pomena tudi za podjetja kritične infrastrukture, ki se soočajo s hitro rastočimi kompleksnostmi in zahtevami za IT in OT. Te storitve prinašajo ogromen potencial, predvsem z vidika skalabilnosti in fleksibilnosti. Omogočajo hitro prilagajanje IT virov naraščajočim operativnim potrebam in zahtevam, kar je bistveno za sisteme, ki se morajo neprestano prilagajati in razvijati. Oblačne storitve prav tako zagotavljajo učinkovitejše upravljanje podatkov in analitiko, kar omogoča boljše odločanje skozi obdelavo in analizo podatkov, kar je vitalno za monitoring in upravljanje kompleksnih omrežij, kot so energetska.

S cenovnega vidika oblačne storitve zmanjšujejo potrebo po kapitalskih naložbah v infrastrukturo in znižujejo operativne stroške s plačilnimi modeli ‘plačaj, kolikor uporabljaš’. To prinaša znatne ekonomske prednosti, saj odpravlja potrebo po drago vzdrževani in nadgrajevani strojni opremi.

Vendar pa oblačne storitve prinašajo tudi tveganja, še posebej s kibernetskega in nacionalno varnostnega vidika. Vprašanja glede varovanja podatkov, skladnosti z zakonodajo in zagotavljanje neprekinjenega delovanja so še posebej pereča. Vodilni ponudniki oblačnih storitev sicer vlagajo velika sredstva v varnostne ukrepe, ki so pogosto precej naprednejši od tistih, ki bi jih podjetje lahko implementiralo samo. Kljub temu je ključno, da podjetja kritične infrastrukture natančno ocenijo svoje potrebe in tveganja ter izberejo oblačne rešitve, ki ustrezajo tako njihovim operativnim zahtevam kot tudi varnostnim standardom.