Predavatelj: Peter Ceferin, Smart Com

Povzetek:
V OT okoljih v elektroenergetiki velja pravilo, da so ločena (»air gap« pristop) od ostalih IKT sistemov. To je v preteklosti vodilo k manjši intenzivnosti uvajanja mehanizmov kibernetske zaščite, kot smo priča v sedanjosti.

Ključen korak pri povečevanju odpornosti na kibernetske grožnje v OT okoljih elektroenergetskih sistemov je vpeljava sistemov za detekcijo anomalij in kibernetskih groženj (»Anomaly Detection Systems«), specializiranih za OT okolja. Ti sistemi z vzpostavitvijo vidljivosti in obdelavo prometnih tokov v realnem času obdelujejo velike količine podatkov, ki vsebujejo vitalne informacije o stanju kibernetske varnosti v OT okolju, hkrati pa zagotovijo takojšnjo razpoznavo kibernetskih groženj in morebitnih kibernetskih incidentov.

Tudi v tem primeru je mogoče z uporabo storitev v oblaku še dodatno izboljšati in nadgraditi analitiko pri obravnavi dogodkov in anomalij v OT okolju, še posebej, če gre za kompleksnejši sistem, ki ga nadzorujemo. V predavanju bo predstavljen način varne uporabe storitev v oblaku pri analitiki kibernetskih dogodkov v OT okolju za kritične sisteme.