Pozivamo in vabimo vas, da tudi letos pripravite prispevek/referat za PIES. Prepričani smo, da je vaše podjetje v zadnjem času izvedlo uspešne projekte, ki si zaslužijo, da jih s ponosom predstavite širši skupnosti. Na ta način boste imeli možnost pokazati s čim se ukvarjate ter od ostalih udeležencev posvetovanja dobiti dodatne ideje in sugestije za izboljšave ali smiselne poti naprej.
Ker vemo, da mnogi od vas zaradi ostalih delovnih dolžnost ne utegnete napisati celotnega prispevka, smo tudi letos predvideli možnost oddaje razširjenega povzetka, kjer na do dveh straneh napišete vsebino.

Prenesite predlogo (template) za prispevek/referat oziroma za razširjeni povzetek.

Prispevki za teme posvetovanja so lahko:

 • predstavitve projektov v teku ali končanih projektov
 • predstavitve orodij (in prehodov na nove verzije orodij), standardov in dobrih praks
 • predstavitve trendov in novosti
 • predstavitve idej, ki bi jih želeli »preveriti« preko diskusije
 • predstavitve izvedenih študij
 • predstavitev izkušenj iz vpeljave standardov ali pridobitve certifikata
 • strokovni in znanstveni članki aktualnih področij in tem
 • povzetki diplom in magisterijev

Rok za oddajo člankov je 26.10.2020.
To je čez:

Timer expired

Naslov za oddajo člankov: andrej.souvent@pies.si

Nekateri od vas boste prvič pripravili prispevek za PIES. Drugi pa ste na PIES doslej že imeli prispevek. V kolikor ocenjujete, da je na področju/projektu, ki ste ga v prispevku predstavljali lansko leto prišlo do:

 • zanimivih izkušenj iz uporabe rezultatov projekta, o katerih lani še niste ničesar napisali v prispevku,
 • dokončanja projekta in ste lani v prispevku predstavili še projekt v teku ali
 • novega projekta, ki predstavlja logično nadaljevanje projekta, ki ste ga predstavili v prispevku na enem od predhodnih PIES-ov,

lahko na podlagi tega pripravite nov prispevek. V tem primeru vam ni potrebni imeti glede tega nobenih zadržkov, predstavitev »logičnih nadaljevanj« je praksa v svetu strokovnih konferenc. Poskrbeti je potrebno le, da bo iz prispevka jasno razvidno, kaj je »novega«.

Morda pa lahko vzpodbudite koga od vaših sodelavcev, za katerega veste, da ima kaj »snovi za prispevek«. In ne pozabite: pisanje prispevkov je (praviloma) skupno delo več avtorjev.

V vsakem primeru lahko vprašanja o ideji za prispevek naslovite na: andrej.souvent@pies.si