Predavatelj: Andreja Ivartnik Kanduč, EIMV

Povzetek:
Nov omrežninski akt bo omogočil uporabnikom, da s svojim prilagajanjem uporabe in porabe električne energije vplivajo na končno ceno omrežnine. Uporabniki bodo imeli dostop do 15 minutnih merilnih podatkov o njihovem lastnem odjemu, na podlagi katerih bodo lahko sprejemali odločitve o prilagajanju porabe. Ker uporabniki večinoma niso vešči upravljanja s večjimi količinami podatkov, bo nastal na trgu prostor za profesionalne storitve upravljanja z energijo. Upravljanje z energijo ne bo več le domena velikih podjetij, ampak bo postalo zanimivo tudi za gospodinjstva. V predavanju vam bomo predstavili, kakšni podatki bodo na voljo, kako jih lahko uporabite in kakšne so poslovne priložnosti, ki jih s temi podatki lahko naslovite.