Predavatelji:
Tadej Šinkovec, Elektro Ljubljana d.d.
Leon Maruša, Elektro Celje d.d.
Rok Dolinšek, Troia d.o.o.

Povzetek:
Obvladovanje masovnih količin podatkov je za elektroperaterje ključnega pomena. Avtorji bodo v prispevku predstavili celoten cikel razvoja in umestitve Big data platform v njihovo okolje za podporo poslovanju. V prvem delu bodo predavatelji iz Elektra Ljubljane predstavili praktične uporabniške primere, ki so pohitrili in izboljšali njihovo vsakodnevno poslovanje in bazirajo na obdelavi velepodatkov. V drugem delu bo Elektro Celje predstavilo potek celotnega projekta in izzive, ki so se pojavili ter primer uporabe nadomeščanja manjkajočih števčnih meritev za podporo novemu omrežninskemu aktu. V tretjem delu bodo strokovnjaki Big Data tehnologij iz podjetja Troia predstavili razvoj in implementacijo Big Data rešitev ter uporabljene tehnologije.