Predavatelj: Sašo Popovič, IBM Automation Technical Sales Specialist

Povzetek:
V prvem delu predavanja bi predstavili koncept “observability”. “Observability” nam nudi vpogled v delovanje aplikacije in njenih komponent v realnem času tako v tradicionalnih, kot tudi v sodobnih, dinamičnih okoljih (kuberentes, oblak). “

V drugem delu predavanja bomo spoznali koncept upravljanja aplikacijskih virov (application resource managment). “Application resource management (ARM)” omogoča, da se v realnem času analizira uporaba aplikacije ter njena celotna oskrbovalna veriga (virtualizacija, kubernetes, strežniški viri, diskovni viri, javni oblak, …). Na podlagi rezultatov analize lahko izvršujemo akcije, ki optimizirajo delovanje aplikacije, hkrati pa predlaga čim bolj učinkovito porabo sistemskih virov.