Predavatelj: prof. dr. Matej Zajc, FE, Univerza v Ljubljani

Povzetek:
Za uspešen zeleni energetski prehod je ključna nadgradnja in optimizacija elektroenergetske infrastrukture ob naraščajočem povpraševanju po električni energiji, med drugim tudi za polnjenje električnih vozil. To zahteva uvedbo pametnih omrežij z naprednimi tehnologijami za upravljanje omrežja kot tudi ustreznimi rešitvami shranjevanja energije, da se zagotovi zanesljiva in učinkovita oskrba z električno energijo. Zato je pomembno razmisliti o uporabi električnih vozil, kot pomembnem viru prilagodljivosti za elektroenergetski sistem sedaj, ko so na voljo tehnologije V2X (vehicle to everything).

Agregacija razpršenih virov in razvoj storitev prožnosti odjema električne energije predstavlja enega ključnih izzivov na področju IKT. V okviru slovenskega konzorcija projekta Horizont Evropa EV4EU [1], razvijamo celovito rešitev z vzpostavitvijo lokalnega trga in z razvojem storitev prožnosti. Tako elektrifikacijo mobilnost z vpeljavo tehnologij V2X raziskujemo ne samo kot problem, ampak tudi kot priložnost zelenega prehoda.

Izpostavljene bodo aktivnosti projekta EV4EU pri razvoju platforme za vzpostavitev lokalnega in nacionalnega trga prožnosti, ki vključuje vse hitrejši razvoj e-mobilnosti [2]. Predstavljen bo koncept dvosmerne izmenjave energije med električnim vozilom in omrežjem (t.i. V2G) s poudarkom na izmenjavi informacij med akterji. Pri tem ima osrednjo vlogo virtualna elektrarna, ki agregira baterije električnih vozil.

Uspešna integracija e-mobilnosti v vsakdanje življenje je odvisna od številnih dejavnikov. Poleg naprednih tehnoloških rešitev se pri projektu EV4EU posvečamo razvoju inovativnih poslovnih modelov in jasno opredeljenih vlog številnih deležnikov. Družbena razsežnost prehoda na e-mobilnost zahteva pozornost pri razvoju interakcije z uporabniki in njihovo vključevanje v nove storitve.


Viri:
[1] Spletno mesto projekta EV4EU, ev4eu.eu
[2] Marentič, T., Mendek, I., Anžur, K. in Zajc, M., 2023. Dvosmerna izmenjava električne energije V2G za razvoj storitev prožnosti z agregacijo voznega parka električnih vozil. Elektrotehniški Vestnik, 90(5), str.259-264.