Skoči na:

Kliknite na naslov predavanja za ogled povzetka*


Četrtek, 7. 4. 2022

   
8:00 8:00–9:30 Registracija in kava
8:15
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30 9:30–9:40 Uvodni pozdrav in pozdrav Generalnega sponzorja IBM
9:40–10:10 Violeta Bulc: Od trajnostnega razvoja do ekocivilizacije
9:45
10:00
10:10–10:35 Peter Dolenc: Katalizator sprememb smo ljudje
10:15
10:30
10:35–11:00 Andrej Androjna: Praktičen pogled na obvladovanje sprememb pri uvajanju IT podpore, ali: je vpeljava CMMS res lahko »projekt informatike«?
10:45
11:00 11:00–11:30 Odmor za kavo
11:15
11:30 11:30–11:55 Blaž Hafnar, Elektro Gorenjska, Mitja Hafner, ADD: Vzpostavitev rešitve za poslovno in podatkovno analitiko v podjetju Elektro Gorenjska d.d.
11:45
11:55–12:20 Miha Verbič, Troia: Spremljanje stanja sredstev in načrtovanje investicij (AIP)
12:00
12:15
12:20–12:45 Boris Horvat, SIJ: Kdaj je pravi trenutek za prehod v oblak?
12:30
12:45 12:45–13:10 Robert Božič: Kako se lotiti izzivov upravljanja z operativnimi tveganji in skladnostjo?
13:00
13:10–14:40 Kosilo
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
Dvorana ADvorana B
14:40–14:55 Nejc Petrovič, Elektro Gorenjska: Predstavitev IT-usmerjenih raziskovalnih in demonstracijskih projektov v Elektro Gorenjska 14:40–14:55 Dušan Rauter, Bintegra: Moderni trendi pri integracijah sistemov: Agilne integracije, osredotočene na API-je
14:45
14:55–15:10 Blaž Dobravec, Elektro Gorenjska: Uporaba metod strojnega učenja v Elektro Gorenjska in potencialni vplivi teh metod na obstoječe poslovne procese 14:55–15:10 Robert Meolic, Operato: Odprta integracijska platforma SUMO 3.0
15:00
15:10–15:25 David Batič, Agencija za energijo: Normativni okvir za zagotavljanje interoperabilnosti za dostop in izmenjavo podatkov na EU ravni – tehnični in regulatorni vidiki 15:10–15:35 Rok Dolinšek, Troia: Kako upravljati spremembe velepodatkov v energetiki
15:15
15:30
15:35–16:05 Odmor za kavo
15:45
16:00
16:05–16:20 Janez Mule, Blaž Kraner, Informatika: Zeleni preboj preko Digitalne elektrodistribucijske platforme do Nacionalnega podatkovnega vozlišča 16:05–16:30 Iztok Juvan, Be-terna, Tamara Slapar, ELES: Primer dobre prakse: Vpeljava oblačne ERP rešitve v podjetju ELES
16:15
16:20–16:35 Dušan Rauter, Bintegra: Učinkovita in uporabnikom prijazna uporabniška izkušnja na informativnih in samopostrežnih portalih podjetij
16:30 16:30–16:55 Vito Kumelj, Korona: Nadzor nad kakovostjo podatkov pri upravljanju sredstev
16:35–17:00 Aleš Selič, Elektro Celje, Matevž Stevanović, Informatika, Primož Košir, GDI: Mobilna rešitev za podporo procesom vzdrževanja EE omrežja v Elektro Celje
16:45
16:55–17:20Franci Vršnik, Elektro Ljubljana in Rok Debevc , SmartIS: Upravljanje privilegiranih uporabnikov v Elektro Ljubljana  
17:00
17:15
17:20–17:30 Odmor
17:30 17:30–19:00 Okrogla miza: »Obvladovanje sprememb za zeleni preboj«
Moderator: Andrej Souvent
Panelisti:
  • Nejc Petrovič, Elektro Gorenjska
  • Tadej Šinkovec, Elektro Ljubljana
  • Gorazd Ažman, Eles
  • prof. dr. Aleš Groznik, Ekonomska fakulteta
  • Aleš Hvala, Blueprint Energy Solutions GmbH
  • Peter Dolenc, PdiVision
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15 19:15–20:00 Cocktail z barmanom
19:30
19:45
20:00 20:00 Večerja s presenečenjem

Petek, 8. 4. 2022

8:00
8:15
8:30 8:30–9:40 Registracija
8:45
9:00
9:15
9:30
9:40–10:05 David Kosmač, IBM: Odpornost podatkov in učinkovita priprava na kibernetski napad
9:45
10:00
10:05–10:30 Jošt Reberc, EIUS, Jana Babnik Gomišček, Eles: Elektronsko podpisovanje pogodb na primeru Elesa
10:15
10:30 10:30–11:00 Odmor za kavo
10:45
Dvorana A Dvorana B
11:00 11:00–11:15 Antonija Šumiga, Dunja Srpak, Tomislav Horvat, Ladislav Havaš, Josip Srpak, University North Varaždin: The importance of simulation tools in predicting, detecting and analyzing faults in power grids 11:00–11:25 Peter Ceferin, Smart Com: Obvladovanje kibernetskih groženj pogoj za varno digitalno prihodnost in zeleni preboj v energetiki
11:15 11:15–11:30 Urban Kuhar, Grid Instruments: Pametna merilna infrastruktura in njene omejitve za analitiko v NNO
11:25–11:50 Sašo Gjergjek, Andrej Bregar, Informatika: Kibernetska varnost v energetiki
11:30 11:30–11:45 Boštjan Čegovnik, EIMV: Izkušnje z vizualizacijami podatkov
11:45
11:50–12:15 Marko Zavadlav in Primož Šutak, PRO.astec, Unistar: Novosti standarda ISO/IEC 27001
12:00
12:15 12:00–13:30 Kosilo
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30

*Obljavljeni so povzetki, ki jih je Organizator prejel.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.