Skoči na:

Kliknite na naslov predavanja za ogled povzetka*


četrtek, 20. 4. 2023

8:30 8:30–9:30 Registracija in kava
8:45
9:00
9:15
9:30 9:30–9:40
Uvodni pozdrav in pozdrav Generalnega sponzorja
9:40–10:10
dr. Gregor Taljan; Energienetze Steiermark GmbH: Preobrazba elektrodistribucijskega omrežja: trendi v Evropi in Sloveniji
9:45
10:00
10:10-10:20
dr. Aida Kamišalić Latifič, državna sekretarka; Ministrstvo za digitalno preobrazbo: Pozdravni nagovor
10:15
10:20-10:45
Elena Boškov Kovacs; Blueprint Energy Solutions GmbH: EU approach to digitalisation and data management: Winning combination for the energy sector
10:30
10:45 10:45-11:10
Matthias Heterich; Google: Practical Data Science in the Google Cloud
11:00
11:10–11:35 Odmor za kavo
11:15
11:30
11:35-12:00
Blaž Dobravec, Mitja Hafner; Elektro Gorenjska, ADD: Simulacija obratovalnih stanj distribucijskega omrežja Elektro Goranjska
11:45
12:00 12:00-12:25
Urh Lednik; Troia d.o.o.: Napredne vizualizacije podatkov s pomočjo obogatene resničnosti
12:15
12:25-12:50
Robert Blatnik; IBM: Poročanje o trajnostnem razvoju podjetja
12:30
12:45
12:50–14:10 Kosilo
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
Dvorana A Dvorana B
14:10–14:35
dr. Miran Rošer, Igor Hedrih; Elektro Celeje, d.d.: On-line predstavitev ADMS v Elektro Celje
14:10–14:25
Andreja Ivartnik Kanduč; EIMV: Podatkovne priložnosti novega omrežninskega akta
14:15
14:25–14:40
Nermin Suljanović, Nejc Petrovič, Igor Podbelšek; EIMV, Elektro Gorenjska, EIMV: Vloga IT sistemov pri uvajanju prožnosti za potrebe elektrodistribucijskih podjetij
14:30
14:35–15:00
dr. Daniela Maksimović; Elektro Ljubljana, d.d.: Upravljanje s podatki na Elektro Ljubljana za potrebe SCADA ADMS
14:40–14:55
Tomaž Buh; Amibit d.o.o.: Izzivi na področju upravljanja z električnimi napravami, ki jih prinaša nov omrežninski akt
14:45
14:55–15:20
Nejc Petrovič, Erik Dovgan; Elektro Gorenjska, Aeterna: Obravnava priključitve novih proizvodnih virov s pomočjo orodja za izračun priključne zmogljivosti
15:00 15:00–15:20
dr. Milan Gavrič, Peter Lubej; Schneider Electric, Elektro Celje: GIS in drugi potrebni podatki za ADMS v podporo digitalni preobrazbi
15:15
15:20–15:45
prof. dr. Goran Švenda; Schneider Electric: DERMS in povečanje sposobnosti integracije razpršenih virov (ang. Hosting Capacity) ter ekonomske dobrobiti rešitve
15:20–15:35 Maja Savinek, Tadej Šinkovec; Elektro Ljubljana: Podatkovne rešitve ob vpeljavi dinamičnega tarifnega sistema
15:30
15:45 15:45–16:10 Odmor za kavo
16:00
16:10–16:35
Božidara Cvetković; Be-terna: Napovedovanje materialnih potreb in optimizacija zalog
16:10–16:35
Marko Zavadlav; UnistarPRO: Kako uspešno izvesti prehod na novo verzijo standarda ISO/IEC 27001:2022
16:15
16:30
16:35–17:00
Ivo Štrubelj; GDi: Moč podatkov za podporo odločanju
16:35–17:00
Sašo Popovič; IBM: Problematika nadzora in optimizacije IT okolja
16:45
17:00 17:00–17:25 Karlo Petravič; SmartIS: How we improve QA test automation with Instana 17:00–17:25
Grega Prešeren, Matej Pintar; Carbonsec, Elektro Gorenjska: Krepitev kibernetske odpornosti v energetskem sektorju s primerom dobre prakse v podjetju Elektro Gorenjska d.d.
17:15
17:30 17:30–19:00
Okrogla miza: Digitalna preobrazba Zdaj – Digital Transformation Now
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:30
20:00 20:00 Večerja

petek, 21. 4. 2023

9:00
9:15
9:30 9:30–10:00 Registracija in kava
9:45
10:00 10:00–10:30
Frank Amand; Operato d.o.o.: ChatGPT gimmick or gamechanger – a software usability approach
10:15
10:30 10:30–11:00
Antonio Hidalgo; Landys+Gyr: In+Sight – A New Utility Analytics Platform on the Cloud from Landis+Gyr
10:45
11:00 11:00–11:25
Bruno Bajec; Dell Technologies: Reimagine your workplace and future
11:15
11:25–11:55 Odmor za kavo
11:30
11:45
Dvorana A Dvorana B
11:55–12:10
Nina Mekinda, Simon Jamšek; Etrel d.o.o.: e-mobilnost: S podatkovnim rudarjenjem do optimizirane porabe energije
11:55–12:10
Andrej Androjna; QUANTUM Consulting, Andrej Androjna s.p.: Izzivi informacijske podpore obvladovanja premoženja
12:00
12:10–12:40
Tadej Šinkovec, Leon Maruša, Rok Dolinšek; Elektro Ljubljana d.d., Elektro Celeje d.d., Troia d.o.o.: Prikaz rezultatov razvoja big-data platform na Elektro Ljubljana in Elektro Celje
12:10–12:40
Peter Ceferin; Smart-com: Varna IKT omrežja operativne tehnologije (OT) v elektroenergetskih podjetjih
12:15
12:30
12:40–13:05
Robert Meolic, Miha Lenko, Frank Amand; Operato d.o.o.: Vizualizacija vremenskih podatkov z izdelavo vtičnika za Grafano
12:40–13:05
Miroslav Pavleski, Rok Gajšek, AxonV d.o.o.: Baza znanja z umetno inteligenco, primer AGEN
12:45
13:00
13:05 Kosilo

*Obljavljeni so povzetki, ki jih je Organizator prejel.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.