Kaj bo rdeča nit letošnjega dogodka?

Zelena transformacija energetike je zelo zahteven proces, ki spreminja ne le ustaljene načine delovanja sistemov za oskrbo z energijo, temveč tudi družbo kot celoto. Elektroenergetski sistem je soočen z masovno integracijo obnovljivih razpršenih virov, postopnem ugašanju nekaterih konvencionalnih virov, kot so premogovne in ponekod tudi jederske elektrarne, s pospešeno elektrifikacijo prometa in ogrevanja, uvajanjem skupnega evropskega trga, razvojem novih storitev in poslovnih modelov ter medsektorskim povezovanjem – pri slednjemu gre predvsem za optimizacijo med sektorji oskrbe z električno enrgijo, plinom ter daljinskim ogrevanjem in prometom.

Pri tem ne smemo pozabiti, da je ključna komponenta gospodarski razvoj in da bo pritisk na sisteme s strani investitorjev na področju zelenih tehnologij zelo velik. Kot primer lahko vzamemo veliko število zahtev po integraciji novih fotovoltaičnih elektrarn v elektrodistribucijski sistem.

Podjetja s področja (elektro)energetike bodo kos številnim novim izzivom, ki jih zelena transformacija prinaša, le s pospešenim investiranjem v svoje sisteme in kadre. Pri tem je nujno pospešeno uvajanje sodobnih tehnologij, ki temeljijo na informatizaciji in digitalizaciji. Le tako bodo lahko pravočasno posodabljala svoje sisteme in omogočala uporabnikom še naprej zanesljivo in ekonomsko učinkovito oskrbo z energenti, gospodarstvu in družbi pa razvoj in rast. Ključno vprašanje danes je kako v podjetjih izpeljati številne zahtevne projekte v relativno kratkem času in kako pripraviti zaposlene na to. Zato bo rdeča nit in poudarek letošnjega PIESa prav na upravljanju sprememb (and. change management).

Katere teme in trendi bodo v ospredju?

Letos bo poleg digitalizacije energetike in kibernetske varnosti predvsem poudarek na upravljanu sprememb (and. change management-u).

Zakaj se velja 14. PIES-a vsekakor udeležiti? Po čem si ga bomo letos zapomnili?

Letošnji PIES želi poleg aktualnih trendov v digitaizaciji energetike dati poudarek predvsem upravljanju sprememb in pokazati, da so na voljo sodobne metodologije in orodja s katerimi bo v podjetjih lažje izvesti številne zahtevne projekte, ki jih narekuje zelena transformacija.

Kaj bodo letos udeleženci odnesli od dogodka?

Poleg zanimivih predavanj bo aktualna okrogra miza na temo rdeče niti konference z zanimivimi gosti. Seveda pa gre na PIESu vedno za izmenjavo dobrih praks, seznanitev s trendi v stroki ter nenazadnje srečanje s kolegi po dolgem času!

Kaj čaka informatiko v energetiki letos/prihodnje leto – tekoči oz. bližnji izzivi?

Zelena transformacija pomeni izredno velik pritisk na podjetja v smislu uvajanja novih rešitev in tehnologij. Pred nami so številni zahtevni projekti, ki jih bo v prihodnjih letih treba izpeljati in ključno je, da se jih lotimo pravočasno, celostno in da poskrbimo, da na spremmebe ustrezno pripravimo zaposlene, ki bodo nosilci le-teh.

Kaj še velja omeniti?

Pridite v Portorož, srečajmo se spet v živo! Ne bo vam žal! 😊