Predavatelj: Robert Korošec , Oracle

Povzetek:
Oblak in oblačne storitve prinašajo veliko koristi, kot so elastičnost, plačilo po uporabi, administrirano okolje, veliko število že narejenih storitev  in maksimalna avtomatizacija  celotnega IT sklada.  Po drugi strani, se nekatere pomembno storitve  morajo izvajati na kritični infrastrukturi, na lokaciji uporabnika ali čim bližje uporabniku. Oracle Cloud@Customer rešitev uporablja  oba pristopa – po  eni strani avtomatizacija celotnega IT sklada kot je to v oblaku, v resnici pa je ta oblak kar na lokaciji uporabnika.