Povzetek:
Energetska kritična infrastruktura se v sodobnem svetu neprenehoma, na nivoju poslovanja in delovanja 24/7, sooča z veliko množico raznovrstnih kibernetskih napadov in groženj, ki jih postaja čedalje težje obvladovati. Ker se vse bolj uvajata digitalizacija in elektronsko poslovanje, smo izpostavljeni veliki količini podatkov, ki pa jih praktično ne moremo več nadzorovati, zaradi česar prihaja do izrabljanja poslovnih sistemov in uporabnikov. Zato v zadnjem času strmimo k uporabi dodatnih varnostnih mehanizmov, saj osnovni varnostni mehanizmi več ne zadoščajo. Eden takšnih naprednih mehanizmov je varnostni operativni center, s katerim dvignemo kibernetsko varnost na višji nivo. V prispevku pojasnimo, kako se v energetski kritični infrastrukturi uspešno spopadamo s kibernetskimi tveganji. Predstavimo pomen in delovanje sektorskega varnostnega operativnega centra, ki je ključni del kibernetske varnosti. Izpostavimo kibernetska tveganja ter tehnologije in postopke za zagotavljanje učinkovite kibernetske varnosti v energetskem sektorju.