Predavatelj: Sašo Popovič, IB

Povzetek:
IBM API Connect poenostavlja postopek ustvarjanja, upravljanja in varovanja API (vmesnikov za programiranje aplikacij), kar organizacijam omogoča, da pospešijo svoje pobude za digitalno preobrazbo in spodbujajo inovacije. Zagotavlja orodja za vse faze življenjskega cikla API, od ustvarjanja in objavljanja API-jev do spremljanja in analiziranja njihove uporabe. Predstavljene bodo ključne funkcije s pogostimi primeri uporabe.

Abstract:
IBM API Connect simplifies the process of creating, managing, and securing APIs (Application Programming Interfaces), enabling organizations to accelerate their digital transformation initiatives and drive innovation. It provides tools for every stage of the API lifecycle, from creating and publishing APIs to monitoring and analyzing their usage. Key Features will be presented with common use-cases.