Predavatelj: Thomas Taschner, IBM

Povzetek:
Vodenje IT zahteva obvladovanje kompleksnosti in izpolnjevanje vse višjih pričakovanj in zahtev končnih strank ter uporabnikov. Za zagotovitev visoke ravni razpoložljivosti aplikacij in ohranjanje konkurenčne prednost se podjetja obračajo k na umetni inteligenci temelječim rešitvam za finančno upravljanje (FinOps) in avtomatizacijo IT.

Abstract:
IT is under pressure to manage complexity, meet greater customer demands, and understand spending decisions. To ensure a high level of customer satisfaction and to maintain competitive advantage, businesses are turning to AI-powered IT financial management and IT automation solutions to tie technology investments to value, pinpoint inefficiencies, provide actionable insights, and prevent problems across disparate systems, teams, and tools at a speed unmatched by humans.