Prehod iz papirnega sistema je za mnoga podjetja in ustanove priložnost za bolj učinkovito poslovanje. Digitalno poslovanje ponuja višjo stopnjo varnosti, zmanjšuje obseg dela pri pripravi in obdelavi dokumentov in prihrani čas. Vse to pod pogojem, da je sistem pravilno zasnovan.

Največji izziv pri digitalnemu poslovanju je zagotovo zagotavljanje varnosti. Ključni elementi pri tem poslovanju so:

  • Preverjanje identitete pošiljatelja/prejemnika
  • Pravno veljavni elektronski podpis
  • Varovanje vsebine pred spremembami
  • Sledljivost poti dokumentov
  • Uporaba kvalificiranih storitev

VEP.si Pogodbe je rešitev za podjetja, ki želijo digitalizirati, ter tako pospešiti sklepanje pogodb s svojimi partnerji  na varen, zanesljiv in pravno veljaven način.

Smo kvalificirani ponudnik storitev zaupanja po uredbi eIDAS, ki postavlja stroge tehnične in operativne zahteve, stalni nadzor in odgovornost in tako zagotavlja veljavnost v celotni Evropski uniji.

Zagotavljamo izključno kvalificirane storitve z najvišjo stopnjo zaupanja in brezkompromisno pravno veljavnostjo, ki jamčijo:

  • Identiteto podpisnika
  • Enakovrednost lastnoročnemu podpisu
  • Čas nastanka podpisa
  • Nespremenjenost vsebine listin

Za lažjo hrambo dokumentov in povezovanje je možna tudi integracija z razširjenimi dokumentnimi sistemi.

Visoka stopnja varnosti je zagotovljena z uporabo varne elektronske dostave pri izmenjavi pogodb, priloženim validacijskim poročilom ob vsakem dokumentu in kvalificiranim časovnim žigosanjem podpisov.

Vabimo vas, da obiščete našo spletno stran www.vep.si/pogodbe ali pa nas pokličete na 01 426 53 76 za več informacij o varnem sklepanju pogodb.

Pametni poslujemo varno. Pridružite se nam!