Predavatelj: Peter Ceferin, Smart Com d. o. o.  

Povzetek:
IKT omrežja že dolgo predstavljajo temelj razvoja vsakega elektroenergetskega podjetja. V obdobju temeljitih sprememb na področju elektroenergetike v luči zelenega prehoda bodo na področju IKT potrebe po vse večjem številu prepletenih sistemov in količinah podatkov skokovito naraščale. Omenjene spremembe vplivajo tudi na področje operativne tehnologije (OT) in ko načrtujemo IKT infrastrukturo za OT okolja moramo vedno obravnavati celovito tri prepletajoče se elemente: OT omrežje (»network«), kibernetsko varnost v OT, vgrajena v temelje infrastrukture (»security by design«) in specifična znanja v OT okoljih elektroenergetskih sistemov. V predavanju bodo naslovljene potrebe elektroenergetskih z vidika sistemskega načrtovanja IKT omrežij in kibernetske varnosti v OT okoljih.