Predavatelji: 
Nermin Suljanović, EIMV,
Nejc Petrovič, Elektro Gorenjska d.d.,
Igor Podbelšek, EIMV

Povzetek:
Storitev prožnosti omogoča distribucijskim operaterjem in elektrodistribucijskim podjetjem optimizacijo odločitev o naložbah v omrežje ter učinkovitejše obvladovanje izziva vključevanja obnovljivih virov energije v distribucijsko omrežje. Prožnost je veljavna izbira, dokler je mogoče zagotoviti zanesljive in ustrezne vire prožnosti na tak način, da so storitve prožnosti stroškovno učinkovitejše od tradicionalne ojačitve omrežja. Distribucijski operater v tem procesu nastopa kot nevtralni spodbujevalec trga, s ciljem znižanja stroškov uporabnika omrežja, hkrati pa zagotavlja varno in stabilno oskrbo z električno energijo.
Proces naročanja in izvajanja storitev prožnosti, vključno z obračunavanjem opravljenih storitev, zahteva podporo informacijskih sistemov elektrodistribucijskega podjetja. V splošnem uvodu bodo predstavljeni motivi za uvedbo prožnosti in osnovni produkti prožnosti za distribucijsko omrežje. V nadaljevanju bodo pojasnjene funkcionalne zahteve za implementacijo platforme za nabavo in implementacijo prožnosti v distribucijskem omrežju, vpetost platforme v poslovne in tehnične procese elektrodistribucijskega podjetja ter IKT vmesniki, ki omogočajo podatkovno interoperabilnost med vsemi deležniki.