MODERATOR:

    • Andrej Souvent, EIMV

PANELISTI:

    • Matjaž Osvald, Elektro Ljubljana
    • Blaž Peternel, SmartIS
    • Gorazd Perenič, Perenič svetovanje
    • David Batič, Agencija za energijo

ZAKLJUČKI:

Okrogla miza je obravnavala problematiko podatkovno usmerjenih storitev s poudarkom na storitvah za končne uporabnike. Glavna ovira za širše uvajanje podatkovnih storitev je v Sloveniji trenutno problematika varovanja osebnih podatkov, ker veliko storitev temelji na dovolj pogostih (15min) odčitkih porabe električne energije. Izpostavljeno je bilo, da 15 min odčitki sami po sebi niso osebni podatek, dokler jih ne povežemo s konkretno osebo. Za večino aplikacij tehničnih sistemov pa povezava s konkretno osebo sploh ni potrebna, saj gre za tehnične izračune na omrežju.

Sodelujoči so se strinjali, da se moramo zavedati, da so ti podatki potrebni za učinkovitejše načrtovanje in upravljanje distribucijskega sistema in so v spremenjenih pogojih, ko integriramo veliko razpršenih obnovljivih virov in novih porabnikov kot so električne polnilnice in toplotne črpalke, so ti podatki nujno potrebni za učinkovito in zanesljivo upravljanje sistema. Seveda se določene storitve vežejo na konkretne osebe, v tem primeru je potrebno urediti uporabo osebnih podatkov celostno, v skladu s konceptom vgrajene zasebnosti (privacy by design). Izpostavljeno pa je bilo tudi, da v okviru stroke izdelamo kodeks ravnanja z osebnimi podatki. Kodeks bo celostno zajel vso problematiko vezano s pogostim merjenjem porabe električne energije in podatkovnimi storitvami, ki temeljijo na teh in drugih.

V kratkem času lahko pričakujemo nove napredne storitve za končne uporabnike, ki bodo izkoristile njihov potencial glede fleksibilnosti (prilagajanje odjema in mikro proizvodnje) in jih tako aktivno vključili v koncept pametnih omrežij, kar bo koristilo tako elektro energetskim sistemom kot samim uporabnikom, saj bodo lahko s tem zmanjšali račun za elektriko in učinkovitejše porabljali električno energijo.

Hiter razvoj tehnologij (predvsem IoT in 5G) bo omogočil masovno uporabo daljinsko krmiljenih naprav za končne uporabnike po zelo sprejemljivi ceni, kar bo še pospešilo razvoj podatkovno usmerjenih storitev.

okrogla-miza