Predavatelji: Živa Hudobivnik, Maja Savinek, Jan Kokalj, Elektro Ljubljana

Povzetek:
V okviru predavanja se bo predstavilo proces načrtovanja in implementacije pogovornega robota za zaposlene v podjetju Elektro Ljubljana. V procesu načrtovanja bo predstavljeno planiranje pogovornega robota s pomočjo izbranega pristopa načrtovanja programske opreme, definiranje procesov, ki se jih naslavlja, definiranje uporabniških zahtev ter izbira tehnologije za izdelavo pogovornega robota. V okviru procesa implementacije pogovornega robota bo razloženo, kako je prototip hibridne rešitve: pogovorni robot Belka, zasnovan na modelu GPT-4-turbo in vzpostavljen v zasebnem oblaku. Izpostavljene bodo tudi nove perspektive uporabe velikih jezikovnih modelov in pogovornih robotov v poslovnih okoljih, med drugim bo pojasnjeno, kako pogovorni robot odpira vrata prihodnjim inovacijam v podjetniškem komuniciranju in kakšne so ugotovitve testiranja s strani zaposlenih.