Avtorja

Vyacheslav Bezgin, LOGIX
Ondřej Maršíček, LOGIX

Povzetek

Eden glavnih izzivov v svetu sodobnega računalništva je zasnova arhitekture, ki omogoča proaktivno interpretiranje podatkov, učenje v realnem času in uporabo pridobljenega znanja za reševanje kompleksnih problemov v različnih domenah. Poglavitna značilnost takšnih izzivov so stalni tokovi velikih količin podatkov, ki prihajajo z veliko hitrostjo. Te tokove morajo biti predhodno učinkovito obdelani, da se lahko uporabijo za učenje in sprejemanje pravih odločitev v realnem času. Vse to zahteva nove pristope k arhitekturi sodobnih rešitev. V predavanju bo predstavljen primer robustne arhitekture za obvladovanje podatkovnih tokov v realnem času v kombinaciji s strojnim učenjem in umetno inteligenco.