Povzetek:
Procesi, ki jih podpremo z IT rešitvami, največkrat zahtevajo spremenjen način dela številnih zaposlenih. Pogosto namreč ob uvajanju tovrstnih rešitev ne informatiziramo le že obstoječega procesa, ampak ga tudi prenovimo oz. optimiziramo, včasih celo postavimo povsem na novo. Pri tem je, poleg zadostnega sodelovanja vseh deležnikov pri zasnovi in uvajanju, izjemnega pomena obvladovanje sprememb. Velikokrat se v praksi dogaja, da so projekti IT podpore sicer zelo solidno tehnično pripravljeni, tudi šolanja se dosledno izvedejo, vendar pričakovani učinki niso doseženi. Razlogi se pogosto skrivajo v odsotnosti ali v prešibkem voditeljstvu oz. sponzorstvu ter v pomanjkljivem poznavanju in uporabi metod obvladovanja sprememb. V prispevku bo predstavljenih nekaj primerov s področja IT podpore vzdrževanja (CMMS/EAM), predlagane bodo tudi dobre prakse, ki lahko pridejo prav tako naročnikom, kot izvajalcem storitev oz. dobaviteljem IT rešitev.