Povzetek:
V podjetju Elektro Gorenjska d.d. pri vzpostavitvi rešitve za poslovno in podatkovno analitiko pristopamo k poenotenju merilnih podatkov iz sistemov SCADA, obratovalnih meritev in naprednega merilnega centra. Na ta način želimo pripravljavcem poročil in analiz zagotoviti ne samo preverjen vir za poročanje, ampak jim tudi olajšati izvedbo analiz s poenotenjem podatkov iz različnih virov. Hkrati z rešitvijo omogočamo tudi povezovanje in primerjavo podatkov iz različnih sistemov poslovnega in operativnega področja. S partnerjem na projektu podjetjem ADD d.o.o. bomo predstavili praktičen primer in izkušnje gradnje takega sistema.
Ključni cilj je da se preko BI rešitve poenotijo podatki, ki uporabniku omogočajo dnevno primerjavo različnih vrednosti izvornih sistemov in preko skupnih entitet lete povežejo s konkretnimi poslovnimi učinki. Vpeljava rešitve bo ključno vplivale na zmožnost podjetja, da bolj učinkovito upravlja omrežje in s tem ustvarja prihranke tako na področju zniževanja stroškov kot tudi zmanjšanje izgub in večje zadovoljstvo odjemalcev, ki se odrazi na izboljšanju kazalnikov poslovanja (npr. SAIDI , SAIFI).