Povzetek:
Obravnavali bomo posledice zahtev za interoperabilnost v okviru direktive EU 2019/944 in predstavili aktivnosti, ki se odvijajo v okviru ekspertne skupine EG1 European Smart Grids Task Force (‘Standards and Interoperability for Smart Grids Deployment’), katerih rezultat bo sprejem več izvedbenih aktov. Prvi korak bo ureditev področja dostopa in izmenjave merilnih podatkov in podatkov o porabi kakor tudi podatkov blizu ali v realnem času (t.i. »low hanging fruits«), čemur bo sledila definicija referenčnih modelov tudi za ostale podatkovne nabore skladno z direktivo. Poskušali bomo tudi identificirati učinkovanje novega normativnega okvira na implementacijo dostopa do zadevnih podatkov in izmenjavo le-teh v Sloveniji.