Nove energetske storitve zahtevajo napredne analitične rešitveCRMT

Digitalizacija je zajela tudi energetski sektor, kar je posledica izzivov s katerimi se sooča.Potrebno je učinkovito obvladovati cenovna nihanja tako pri nakupu kot prodaji ter ostala tveganja (izpadi, okvare, vreme), zagotavljati zadostno količino energetskih virov in iskati nove vire, zagotavljati skladnost s predpisi regulatorjev in ob vsem tem ostati dobičkonosen.

Staranje infrastrukture, večje potrebe in zahteve kupcev ter pojav novih tehnologij povečuje zahtevnost poslovnega okolja. Bistveno za obstoj energetskih podjetij je izkoriščanje moči informacij s katerimi načrtujejo, nadzirajo in upravljajo zmogljivost, sposobnost in učinkovitost delovanja energetskega sistema.

V ospredje stopajo napredne analitične rešitve, saj z analizo in obdelavo masovnih podatkov nastanejo informacije, ki so nato pri delu v pomoč različnim zaposlenim – tako delavcem, ki upravljajo omrežje, vzdrževalcem, planerjem in seveda vodstvu, da ustrezno informirano sprejme boljše poslovne odločitve.

Ponudniki električne za kakovostno upravljanje omrežja potrebujejo natančne in dovolj pogoste podatke o proizvodnji in porabi. Izvaja se masovna zamenjava analognih števcev za digitalne, ki to omogočajo. Naslednji korak pa bodo prinesli pametni domovi, ki bodo omogočali prenos upravljanja električnih naprav k ponudnikom elektrike, ki bodo naprave v domovih vklapljale in izklapljale glede na priorite in tudi nivoja zagotavljanja storitve. Pomeni, da bo potrošnik za uporabo pralnega stroja plačeval zelo različno ceno, odvisno od tega ali bo z njim upravljal ponudnik ali uporabnik. Za to so potrebne rešitve za pametne domove, kjer so naprave povezane v internet, in ki jih danes lahko uporabniki upravljajo s pomočjo pametnih telefonov.

Vendar so ti procesi precej zahtevni. Pri postavitvi sistemov za analizo velikih količin podatkov morajo podatkovni arhitekti in inženirji s področja informatike, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem robustnih in zanesljivih podatkovnih tokov (periodično ali v realnem času), upoštevati tako izvore podatkov kot tudi potrebe in zahteve analitikov, podatkovnih znanstvenikov in analitičnih aplikacij. Odgovorni so za definiranje ustrezne podatkovne arhitekture in infrastrukture, izbiro tehnologij hrambe in postopkov za prenos ter čiščenjem oziroma urejanjem podatkov v pravilno obliko –  na primer formata datumov, zaokroževanje vrednosti ipd.

Prva naloga: preučiti izziv in postaviti cilje

Ne glede na to, ali bo podjetje analitično rešitev uvajalo samo ali s pomočjo specialista, mora najprej dobro preučiti izziv, s katerim se sooča, in cilj, ki ga želi doseči. V kolikor se podjetje s tem področjem srečuje prvič, je uvajanje analitičnih rešitev bolje prepustiti  podatkovnim strokovnjakom. Naši svetovalci z obsežnim znanjem in bogatimi izkušnjami naročnikom pomagajo najti najbolj učinkovito pot: izbrati pravo strategijo, optimalno tehnologijo in najučinkovitejšo izvedbo za dosego zastavljenih ciljev.

Najpogostejši izzivi v energetiki so dolgoročno upravljanje z energijo in ustvarjanje novih poslovnih modelov, ki trgujejo s storitvami, na primer upravljanjem doma s pomočjo pametnega števca. To bo v prihodnje mogoče na osnovi pogodbe med distributerjem in odjemalcem električne energije, pri čemer se bodo odjemalci morali odreči zasebnosti. Nadzor nad delovanjem in upravljanjem naprav v pametnih domovih pa bi od ponudnikov električne energije zahteval obvladovanje velike količine podatkov iz različnih virov.

Z njimi lahko učinkovito upravljamo in jih analiziramo takrat, ko se nahajajo v elektronski obliki. Naslednji korak je zato seznanitev z IT-okoljem in prepoznavanjem virov podatkov, ki jih lahko uporablja analitična rešitev. Pri tem podatkovni strokovnjaki poiščejo ter odpravijo morebitna ozka grla obstoječih obdelav, konsolidirajo podatkovne silose ali druge težave, povezane s hrambo in/ali obdelavo podatkov. Podatkovni strokovnjaki prav tako svetujejo glede možnosti uvedbe dodatnih rešitev, ki ne le uredijo področja dela s podatki, temveč sočasno pozitivno vplivajo na zmanjšanje stroškov. Obenem lahko omogočajo tudi uvedbo novih projektov, ki jih z obstoječimi tehnologijami v podjetju ni mogoče izvesti.

Pomembno je poznati najnovejše IT rešitve

Področje hrambe podatkov in analitičnih tehnologij se zelo hitro razvija in je hkrati zelo fragmentirano. V praksi je zato podjetjem na voljo več različnih rešitev za različne tipe podatkov, ki jih je treba analizirati, in pri tem paziti, da se ne ustvarja ločenih podatkovnih otokov, če to ni nujno potrebno. Posledično velja uporabljati različne rešitve in jih povezovati, saj univerzalna rešitev na tem področju (še) ne obstaja. Delo z vrsto raznolikih in za nameček še pretočnih podatkov, ki zahtevajo obdelavo v realnem času, se namreč močno razlikuje od obdelave podatkov v urejenih zbirkah statičnih podatkov.

V praksi ima lahko vsak s podatki povezan poslovni izziv svojo rešitev in način obdelave podatkov. Prav zato je pri snovanju rešitve nujno poznati najnovejše IT rešitve in  upoštevati obstoječe IT-okolje, njegove omejitve in možnost povezovanja med obstoječimi sistemi. Na vsak način se velja izogniti ustvarjanju ločenih podatkovnih otokov, saj ti pogosto vodijo do dodatnih težav, tako stroškovnih, varnostnih kot tudi podatkovnih. Podatkovni silosi so bili že v preteklosti razlog za nekakovostne podatke/rezultate, poleg tega pa se podjetja, ki analitičnih sistemov ne postavijo na premišljen način, pogosto soočajo z visokimi stroški kompleksne implementacije vmesnikov in zahtevnega upravljanja.

Postavi, preveri, izboljšaj, preveri, optimiraj …

Procesi, povezani z uvajanjem analitičnega okolja, so že sicer zelo zahtevni in kompleksni, zato iskanje bližnjic ne pride v poštev. Podjetje si preprosto mora vzeti čas in biti pripravljeno na več različnih scenarijev in iteracij pri vpeljavi takšne analitične rešitve. Pri vzpostavitvi analitične platforme nato podatkovni strokovnjaki strankam pripravijo osnutek arhitekture in strategijo uvedbe analitične rešitve ter poskrbijo za pilotski projekt, s katerim preverijo, kako predlagana rešitev deluje v praksi. V nadaljevanju sledi preverjanje rezultatov in dodatna optimizacija rešitve. Pristop “priključi, napolni s podatki, ki jih najdeš, in poženi” v analitičnem svetu le redko obrodi sadove. Kdor se ne želi soočiti z nizko dodano vrednostjo naložbe, se mora resnično posvetiti uvajanju analitične rešitve. Predvsem pa si pomagati z izkušenimi strokovnjaki.

www.crmt.com