Povzetek:
Poslovni uspeh vse bolj temelji na sposobnosti podjetja, da se odzove na spremembe. Ker novi moteči akterji vstopajo na trge in tehnologija spreminja pričakovanja potrošnikov, se morajo organizacije razvijati, da bi te spremembe obravnavale v veliko krajših ciklih kot kdaj koli prej. Sodobne arhitekture in procesi programske opreme lahko naredijo organizacije učinkovitejše pri soočanju s spremembami in nastopajo kot zmagovalci na svojih trgih.
Tehnologija je preoblikovala celotne industrije. Trend motečih sprememb vodi do tega, da organizacije radikalno preoblikujejo svoja IT okolja, da bi lahko ponudile nove digitalne storitve, ki jih stranke zahtevajo, bolje in hitreje kot njihovi konkurenti.
Nov način povezovanja aplikacij in storitev v podjetju, agilna integracija, je temeljna rešitev. Agilna integracija združuje tri zmogljive arhitekturne zmogljivosti: porazdeljeno integracijo, vmesnike za programiranje aplikacij (API) in vsebnike — za spodbujanje agilnosti, pogon novih procesov in končno zagotavljanje konkurenčne prednosti.