Avtor

Robert Bergles, Unistar PRO

Povzetek

Že v samem začetku poudarjamo, da absolutno varnega sistema ni, tako lahko govorimo le o bolj ali manj zavarovanih sistemih. Zaščita in varovanje zajema široko področje, vse od varne prijave uporabnikov v omrežje, zaščitenega prenosa informacij, kriptiranja podatkov do varne komunikacije med aplikativnimi in nadzornimi sistemi.

V večini primerov se klasični načini varovanja kot so požarni zidovi, kriptografija, osnovna avtentikacija in avtorizacija ne zadostujejo več. Sisteme in načine varovanja moramo razširiti v smeri samodejnega zaznavanja anomalij, škodljive programske opreme, sprotnega prilagajajo in učenja iz Big Data baz znanja.

Prispevek podjetja PRO.ASTEC d.o.o. bo predstavljal sodobne metode boja proti kibernetskim grožnjam, s poudarkom na preventivnih ukrepih za zajezitev le-teh.

O predavatelju
GSEC, CEHv9, Itil, MCSE, MCSA, MCITP, MTA, MOS, MCT

Robert Bergles ima  25+ let izkušenj z informacijskimi  sistemi in tehnologijami kot svetovalec za izgradnjo napredne  infrastrukture za velika in  srednja podjetja. Zadnjih 10 let se ukvarja z varnostnimi rešitvami informacijskih sistemov kot svetovalec za kibernetsko varnost. Odgovoren je za načrtovanje, gradnjo in nadzor nad izvajanjem omrežne in računalniške varnosti.