Opis okrogle mize

V zadnjih letih postaja digitalizacija energetskega sektorja dejstvo tako na področju razvoja novih digitalno podprtih storitev, povečevanju notranje učinkovitosti z digitalizacijo procesov kakor tudi na področju kontaktov z odjemalci. Kompleksnost bodo v prihodnosti dodatno povečevali novi decentralizirani poslovni modeli, porazdeljeni večenergetski sistemi in vpeljevanje koncepta energetskih skupnosti.

Spremembe že danes narekujejo potrebo po novih poslovnih in tehničnih rešitvah, ki so vse v celoti digitalizirane in za svoje delovanje potrebujejo podatke; podatke o odjemalcih, podatke o omrežju, podatke o stanju naprav, podatke o proizvedeni in dobavljeni količini energentov, podatke o vremenu, obnašanju odjemalcev, … Sočasno povečana uporaba merilnikov in senzorjev ter dostopnost komunikacijskih poti prinašajo nove vire podatkov o stanju naprav, omrežij ali količinah energentov, pogosto v obliki neskončnih tokov podatkov v realnem času. 

Pogosto nakup in uvajanje novih tehnologij in rešitev v energetskem sektorju prehiteva uvajanje fundamentalnih prijemov in dobrih praks pri upravljanju podatkov. Posledično se večina časa in sredstev pri uvajanju novih rešitev potroši za vsakokratno zagotavljanje, čiščenje, urejanje in pripravljanje podatkov ter nenazadnje lahko bistveno zmanjša pričakovane pozitivne poslovne učinke digitalizacije.

Verjetno vsi poznamo pogosto citirano izjavo angleškega matematika in podatkovnega znanstvenika Cliva Humbleyja »Data is the new oil« (podatki so nova nafta), marsikdo pa spregleda, da je Clive razmišljanje nadaljeval v smeri, da tako kot surova in nepredelana nafta tudi surovi in nepredelani podatki nimajo nobene vrednosti. In če želimo podatke spremeniti v vrednost, jih moramo najprej dobro upravljati.

Okrogla miza bo odprla vprašanje, kaj pomeni dobro upravljanje podatkov in skupaj s predstavniki operaterjev, prodajalcev, regulatorjev, znanstvene sfere in seveda udeleženci konference PIES iskala pravi odgovor, osvetlila izzive v slovenskem energetskem sektorju ter dobre prakse doma in v Evropi pri upravljanju podatkov v energetiki. 

Moderator

Aleš Hvala, Blueprint Energy Solutions.

Panelisti
  • Aleš Groznik, FE
  • Andrej Souvent, EIMV
  • Tadej Šinkovec, Elektro Ljubljana
  • Pavel Škerlj, Petrol
  • Jan Šorli, ACER