Povzetek:
V duhu predvidenih velikih sprememb v elektroenergetiki, ki so posledica uvajanja razpršenih virov energije, samooskrbe, uvedbe električnih vozil ter drugih predvidenih sprememb, bodo v elektroenergetski sistem potrebna velika vlaganja v infrastrukturo in digitalizacijo. Kar pomeni, da bo načrtovanje investicijskih vlaganj postalo zelo kompleksno in zahtevno opravilo, saj bo glede na potrebe omrežja in inovacij potrebno investicije načrtovati s pomočjo naprednih orodij na sistematičen način. V prezentaciji bo predstavljena metodologija in uporaba naprednega pristopa pri načrtovanje investicijskih planov. Podrobneje bodo predstavljeni aspekti, ki vplivajo na pripravo investicijskih planov, predvsem v smislu, kako zagotovit največjo dodano vrednost elektroenergetskega podjetja glede na investirana sredstva. In s tem zadovoljiti vse deležnike elektro energetskega omrežja.