Upravljanje sprememb za zeleni preboj


Zelena transformacija predstavlja velik izziv za elektroenergetska podjetja. Pred nami so številni zahtevni projekti, ki jih bo treba speljati v relativno kratkem časovnem obdobju. Uvajajo se nove tehnologije, sektor se pospešeno digitalizira. Potrebe po kadrih se hitro večajo, finančni viri so seveda omejeni.

 • Kako obvladovati vse te spremembe in kako v podjetjih ustvariti pravo klimo za soočenje z novimi izziv ter za motivacijo zaposlenih?
 • Kakšne težave se že kažejo in kako jih podjetja rešujejo oziroma nameravajo reševati?
 • Kako pomembno je področje upravljana sprememb (ang. change management) in kakšne koristi prinese podjetjem?
 • Katerih kadrov najbolj primanjkuje in kako priti do njih?
 • Kakšna so tveganja, če spremembe ne bodo pravočasne ?
 • Kako se s tem soočajo v tujini?

Moderator:

Andrej Souvent

Panelisti:

 • Nejc Petrovič, Elektro Gorenjska
 • Tadej Šinkovec, Elektro Ljubljana
 • Gorazd Ažman, Eles
 • prof. dr. Aleš Groznik, Ekonomska fakulteta
 • Aleš Hvala, Blueprint Energy Solutions GmbH
 • Peter Dolenc, PdiVision